Beknopte reactie op de media-aandacht voor de stichting ‘Hart van Homo’s’

In de afgelopen dagen zijn er in de media berichten verschenen over een nieuwe stichting: Hart van Homo’s. Deze stichting is opgezet door de Stichting Weerbaar in Seksualiteit. Deze laatste ontvangt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Ook de LCC Plus organisaties, waaronder het LKP, ontvangen subsidie van het ministerie van OCW.

Zie voor de reactie van de gezamenlijke LCC Plus organisaties de berichtgeving op de website van LCC Plus Projecten.