Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Stichting LKP

Platform voor ongeveer twintig christelijke LHBT-organisaties
Voor ondersteuning en facilitering van de christelijke LHBT-beweging
Om christelijke LHBT-ers een stem en een gezicht te geven in kerk en samenleving

LHBT staat voor: lesbisch, homo-, bi- of transseksueel


Oproep christelijke LHBTI-beweging aan synode Protestantse Kerk

Biedt LHBTI-mensen* een veilig en inclusief perspectief.

Komende week vergadert de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Op haar agenda staat onder meer de behandeling van huwelijksordinantie in de kerkorde. De artikelen van deze ordinantie gaan over het inzegenen of zegenen van resp. heteroseksuele relaties of ‘andere levensverbintenissen’ en het kerkjuridisch verschil daartussen.

Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging, roept de synode op tot een dialoog waarin er werkelijk ruimte is voor LHBTI-mensen.

Een veilige en inclusieve kerk

Het LKP spreekt de hoop uit, dat met de voorliggende discussie gezamenlijk een weg ingezet zal worden die leidt tot een echte gelijkwaardige plaats voor LHBTI-mensen, zowel daadwerkelijk in de plaatselijke gemeenten als in het kerkrecht.

“Dat dit niet voor alle kerkgenootschappen vanzelfsprekend is, is bekend, maar de opdracht om LHBTI-mensen een veilige plek te bieden – waartoe ook de Wereldraad van Kerken oproept –, moet leiden tot gelijkwaardigheid. Immers, alleen dat kan en zal leiden tot het daadwerkelijk bereiken van het geestelijk en lichamelijk welzijn van LHBTI mensen binnen de kerk, en is daarmee dan tegelijkertijd het bevrijdende perspectief van een veilige en inclusieve kerk voor iedereen,” aldus de voorzitter van het LKP, Heleen de Boer.

Zij voegt daar nog aan toe: “Mocht de Generale Synode de weg van de dialoog gericht op veiligheid en inclusiviteit niet oppakken, en dus alleen de juridische discussie gaan voeren, dan zal dit eenvoudig leiden tot het gevoel van uitsluiting; en daarmee is dit direct beschadigend voor velen.”

LKP

Het LKP is de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Bij het LKP zijn ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties aangesloten. Het LKP streeft gelijkwaardigheid na voor iedereen, in kerk en samenleving. Het LKP participeert in de LCC Plus Projecten, uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van OCW. Het LKP is lid van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Websites: www.lkp-web.nl, www.lccprojecten.nl, www.euroforumlgbtchristians.eu.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen