Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Stichting LKP

Platform voor ongeveer twintig christelijke LHBT-organisaties
Voor ondersteuning en facilitering van de christelijke LHBT-beweging
Om christelijke LHBT-ers een stem en een gezicht te geven in kerk en samenleving

LHBT staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender


WKHP roept op om Vaticaans 'nee' te negeren

Het Vaticaanse verbod op zegening van gelijkgeslachtelijke relaties leidt wereldwijd tot protesten, zeker ook uit katholieke hoek. In Nederland heeft het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores een open brief aan bisschoppen en andere collega-pastores geschreven om hen op te roepen dit 'nee' naast zich neer te leggen. De brief vindt u hieronder:

Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP)
www.homopastor.nl

Haarlem, 19 maart 2021

Beste bisschoppen en andere collega-pastores.

Opnieuw duwt een Vaticaanse verklaring de groep rooms-katholieke geloofsgenoten, die in een niet-heteroseksuele liefdes- of gezinsrelatie leven, in het verdomhoekje. Zij zet hen en hun levensvorm weg als zondig, niet beantwoordend aan de scheppingsorde en dus niet zegen-waardig. Daarmee volstrekt voorbijgaand aan de geleefde zegen die in relatie levende LHBT+ers voor elkaar, voor hun gezinsleden, voor hun omgeving en (geregeld ook nog) voor hun parochie zíjn. En ook volstrekt voorbijgaand aan de huidige pastorale, moraaltheologische en (mens)wetenschappelijke inzichten.

Wat is dit voor kerkelijke overheid? Een verhard hart, ziende blind, een gepleisterd graf, de wet belangrijker achtend dan de mens. Klinkt hier ergens nog het evangelie? En dan nog dúrven beweren dat je niet discrimineert, maar slechts de kerkelijke leer uitlegt. Ja, een leer die geheel is losgezongen van de werkelijkheid. Als de herder zijn schapen niet serieus neemt, kan de herder zelf niet meer serieus genomen worden!

Wij leden van het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores verklaren dat wij het verbod om over niet-heteroseksuele relaties de zegen uit te spreken zullen negeren. Wij verklaren dat verbod tot on-evangelie. En wanneer twee mensen (twee mannen, twee vrouwen, vrouw en man) elkaar en hun gezinsleden tot zegen willen zijn, zijn wij bereid op hun verzoek – en na de gebruikelijke zorgvuldige voorbereiding – die zegen ook over hun relatie uit te spreken.

Wij roepen u als collega's op u aan te sluiten en deze zelfde bereidheid uit te spreken.

Met vriendelijke groeten vanuit het WKHP,
drs. FAM Bossink (voorzitter)
contact @ homopastor.nl

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen