Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Enkele-feitconstructie

Verslag behandeling enkele feitconstructie in Eerste Kamer

Op 3 maart 2015 was in de Eerste Kamer der Staten-Generaal de behandeling van de zogenoemde enkele-feitconstructie aan de orde. Gea Zijlstra, die zich als voormalig bestuurslid van het LKP jarenlang sterk maakte voor de afschaffing van dit wetsartikel,volgde de hele discussie vanaf de publieke tribune. Ze schreef een uitgebreid verslag van de discussie die plaatsvond, dat u hier kunt inzien en downloaden.

Lees meer...

10 maart 2015: Enkele-feitconstructie eindelijk afgeschaft

Op dinsdag 10 maart 2015 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal gestemd over het wetsvoorstel voor de afschaffing van de zogenaamde "enkele-feitconstructie". Alleen ChristenUnie en SGP stemden tegen. Het CDA heeft voor gestemd, vooral omdat Nederland daarmee beter aan de Europese regelgeving voldoet. Het wetsvoorstel is dus aangenomen, tot grote vreugde van het LKP dat zich hiervoor jarenlang sterk heeft gemaakt.

Lees meer...

3 maart 2015: Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel rond enkele-feitconstructie

De LCC Plus organisaties, LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre, vijf christelijke LHBT-organisates, hopen van harte dat na de Tweede Kamer op 9 april 2014 nu ook de Eerste Kamer op 3 maart 2015 het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, zal aannemen.

Lees meer...

Eerste kamer behandelt wetsvoorstel annulering enkele-feit constructie

Op dinsdag 3 februari 2015 behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel tot annulering van de zgn. enkele-feitconstructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). De alliantie van christelijke LHBT-organisaties LCC Plus stuurde een brief over haar zienswijze op bovengenoemde problematiekn aar de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. U kunt deze brief hier lezen.

Meer informatie over de achtergronden en de inhoud van het wetsvoorstel is te vinden in het Verslag lezing "Afschaffing enkele-feitconstructie".

Verslag lezing "Afschaffing enkele-feitconstructie"

Op 14 november 2014 was er in Amsterdam aan de Vrije Universiteit een bijeenkomst van het Centrum voor Religie en Recht, Dit is een samenwerkingsverband tussen juridische en theologische faculteiten. Daar hield mr. E. Hofhuis een lezing onder de titel ‘Afschaffing van de enkele-feitconstructie - een probleem opgelost?’. Hofhuis is lid van het College voor de Rechten van de Mens, dat sinds oktober 2012 de opvolger (met een veel bredere taak) is van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Gea Zijlstra doet verslag over deze lezing.

Lees meer...

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen