Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

3 maart 2015: Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel rond enkele-feitconstructie

De LCC Plus organisaties, LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre, vijf christelijke LHBT-organisates, hopen van harte dat na de Tweede Kamer op 9 april 2014 nu ook de Eerste Kamer op 3 maart 2015 het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, zal aannemen.

Het wetsvoorstel dat voorligt, kan LHB-leerkrachten (en LHB-leerlingen) in het bijzonder onderwijs de rechtsbescherming bieden die zij nodig hebben, als hun seksuele oriëntatie ter discussie staat.  

Naar aanleiding van de geplande behandeling in de Eerste Kamer brengen genoemde christelijke LHBT-organisaties vandaag een gezamenlijk persbericht uit dat u hier kunt lezen. De alliantie stuurde in verband met de behandeling van dit wetsvoorstel al eerder een brief aan de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen