Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

10 maart 2015: Enkele-feitconstructie eindelijk afgeschaft

Op dinsdag 10 maart 2015 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal gestemd over het wetsvoorstel voor de afschaffing van de zogenaamde "enkele-feitconstructie". Alleen ChristenUnie en SGP stemden tegen. Het CDA heeft voor gestemd, vooral omdat Nederland daarmee beter aan de Europese regelgeving voldoet. Het wetsvoorstel is dus aangenomen, tot grote vreugde van het LKP dat zich hiervoor jarenlang sterk heeft gemaakt.

Op 3 maart 2015 behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de afschaffing van de zogenaamde "enkele-feitconstructie" inhoudelijk. In een eerder artikel op deze website lees je meer over de achtergrond en betekenis van dit voorstel: 3 maart 2015: Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel rond enkele-feitconstructie.

De Eerste Kamer sprak uitgebreid over het wetsvoorstel, de behandeling ervan nam een hele dag in beslag. Verscheidene leden van de Eerste Kamer kwamen met het LCC persbericht op de proppen - ook dit persbericht is terug te lezen via de link in de vorige alinea - , toen vertegenwoordigers van CU en SGP kritische geluiden liet horen. Op grond van wat diverse partijvertegenwoordigers zeiden, kon aan het eind van de dag wel geconcludeerd worden dan het wetsvoorstel zou worden aangenomen. De uiteindelijke stemming vond plaats op dinsdag 10 maart 2015.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen