Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Verslag behandeling enkele feitconstructie in Eerste Kamer

Op 3 maart 2015 was in de Eerste Kamer der Staten-Generaal de behandeling van de zogenoemde enkele-feitconstructie aan de orde. Gea Zijlstra, die zich als voormalig bestuurslid van het LKP jarenlang sterk maakte voor de afschaffing van dit wetsartikel,volgde de hele discussie vanaf de publieke tribune. Ze schreef een uitgebreid verslag van de discussie die plaatsvond, dat u hier kunt inzien en downloaden.

Op 10 maart 2015 is de voorgestelde wetswijziging aangenomen, en op 1 juli 2015 treedt hij in werking. Het LKP heeft een jarenlange strijd gevoerd om dit te bereiken en is dan ook zeer ingenomen met dit resultaat. Bij menukeuze Enkele-Feitconstructie leest u meer over de wet en de achtergronden ervan.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen