Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

IDAHOT - International Day Against Homophobia and Transphobia

Deze internationale dag tegen homofobie en transfobie (angst voor transgenderisme en transseksualiteit, en ook het vijandig en disciminerend gedrag dat uit dit gevoel voorkomt) is een dag waarop we erbij stilstaan dat deze strijd nog niet gestreden is, en dat homo- en transfobie nog steeds wereldwijd gemeengoed zijn. De datum, 17 mei van ieder jaar, is ontstaan op 17 mei 1990: de dag waarop de WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) homoseksualiteit schrapte van de lijst met psychische ziektes.

In december 2008 werd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een verklaring voor het wereldwijd decriminaliseren van homoseksualiteit gepresenteerd. Sindsdien is deze verklaring ondertekend door vele wereldleiders, waaronder Barack Obama, president van de Verenigde Staten.
In zesentachtig lidstaten van de Verenigde Naties is vrijwillige seksuele omgang tussen volwassenen van hetzelfde geslacht nog steeds strafbaar. In zeven landen daarvan staat op deze ‘misdaad’ nog de doodstraf.

Zegen uw vervolgers

Detail banner IDAHOBIT wake

Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie
Kerk en LHBT-beweging organiseren IDAHOBIT-wake

17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOBIT). De Protestantse Kerk Amsterdam en de christelijke LHBT-beweging organiseren ter gelegenheid van deze dag een wake, op zondag 14 mei a.s. om 18.00 uur in de Oude Kerk in Amsterdam.

Lees meer...

Uitslag verkiezing centrale bijbeltekst voor IDAHOT 2015

Psalm 139, vers 14 is gekozen als bijbelvers dat centraal staat tijdens wakes en gebedsdiensten die ter gelegenheid van de “International Day against Homo/Bi/Transphobia”(IDAHOT) in 2015 zullen worden georganiseerd. De online verkiezing werd georganiseerd door de Italiaanse website Progetto Gionata, in nauwe samenwerking met het Europees Forum van LHBT christengroepen, en met de Commissie over Geloof en Homoseksualiteit van de Italiaanse Doper, Methodisten en Waldenzer Kerken.

Lees meer...

Aanleiding kerkelijke verklaring

Op 17 mei 2011 hebben vele kerkgenootschappen in de Domkerk in Utrecht de Verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen gepresenteerd. Diverse gebeurtenissen vormden de aanleiding tot het opstellen van deze verklaring.

Lees meer...

Kerkelijke verklaring: de initatiefnemers

De initiatiefnemers die zich sterk hebben gemaakt voor de totstandkoming van de kerkelijke verklaring zijn LKP en COC, in nauwe samenwerking met het project De Dialoog.

Lees meer...

Kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

In ons land doet zich regelmatig geweld voor – subtiel en minder subtiel – tegen homoseksuele mannen en vrouwen. Ze worden in elkaar geslagen, lastig gevallen, getreiterd of uitgescholden en kunnen meemaken dat hun auto wordt vernield of hun huis wordt beklad. Op veel plekken durven ze er niet voor uit te komen dat ze homoseksueel zijn.

Ter gelegenheid van de International Day Against Homophobia (IDAHO) verklaren wij als vertegenwoordigers van Nederlandse kerken het volgende:

Lees meer...

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen