Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Uitslag verkiezing centrale bijbeltekst voor IDAHOT 2015

Psalm 139, vers 14 is gekozen als bijbelvers dat centraal staat tijdens wakes en gebedsdiensten die ter gelegenheid van de “International Day against Homo/Bi/Transphobia”(IDAHOT) in 2015 zullen worden georganiseerd. De online verkiezing werd georganiseerd door de Italiaanse website Progetto Gionata, in nauwe samenwerking met het Europees Forum van LHBT christengroepen, en met de Commissie over Geloof en Homoseksualiteit van de Italiaanse Doper, Methodisten en Waldenzer Kerken.

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
(Psalm 139 vers 14 NBV)

Ruim 3500 mensen van over de hele wereld hebben hun stem uitgebracht, hierbij kreeg psalm 139, vers 14 de meeste stemmen. 17 mei markeert de internationale dag tegen homo-bi-transfobie over de hele wereld. Op 17 mei 1990 heeft de WHO homoseksualiteit geschrapt uit de DSM IV, de wereldwijd erkende en gebruikte standaardlijst met psychische stoornissen. Sindsdien hebben LHBT-groepen deze datum gevierd met een speciale dag tegen homofoob en transfoob geweld en discriminatie. Sinds 2005 is een groot aantal christelijke LHBT-groepen, onder andere via het het Europees Forum van LHBT christen groepen, begonnen met bijeenkomsten in gebed en wakes rond IDAHOT. In deze bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de slachtoffers van homo- en transfobie, die geweld en leed ondervonden en ondervinden omdat ze zijn zoals God ze geschapen heeft. 

De uitkomst van de verkiezing is een advies aan alle christelijke LHBT-organisaties die bijeenkomsten rond IDAHOT (mede) organiseren. Laten we dit doen met de woorden van Psalm 139, die verkondigt hoe mooi, ‘wonderbaarlijk’ God ons heeft geschapen. Niemand heeft het recht om een schepsel Gods uit te sluiten. We bidden samen om een lichtje van hoop te zijn in de samenleving, in onze kerken, in Europa en in de wereld. 

Hieronder vind je de details van de ‘verkiezinguitslag’ voor IDAHOT 2015:

The online poll (3,702 voters)

Psalm 139,14  445 voters
Gen 1, 31a    368
Acts 10, 28   333
1Cor 12, 26    314
Is 49, 15      312
1Pt 2,9-10     303
At 10,15       300
Rm 12,14       291
Tt 1,15        282
1John 1,7      248
Es 33,13       206

Eerder verrscheen op deze website een oproep om aan deze verkiezing deel te nemen: Verkiezing bijbelvers voor IDAHOT 2015.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen