Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Aanleiding kerkelijke verklaring

Op 17 mei 2011 hebben vele kerkgenootschappen in de Domkerk in Utrecht de Verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen gepresenteerd. Diverse gebeurtenissen vormden de aanleiding tot het opstellen van deze verklaring.

De aanleiding voor de kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

Het begon precies een jaar eerder, toen COC Nederland en het LKP alle kerkgenootschappen in Nederland uitnodigden om te werken aan een verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Beide organisaties trekken de laatste jaren steeds intensiever met elkaar op om homoseksualiteit in christelijke kringen bespreekbaar te maken. Dat doen zij voornamelijk binnen het project De Dialoog.

IDAHO 2010/2011: thema Religie

In het voorjaar van 2010 liet het comité van de International Day Against Homophobia (IDAHO), die ieder jaar op 17 mei plaatsvindt, weten dat zij voor 2010 en 2011 religie als thema hadden gekozen. Dat was de eerste aanleiding voor COC en LKP om de kerken een verzoek te sturen.

Pauselijke nuntius veroordeelt geweld tegen homoseksuelen

Een tweede aanleiding was een uitspraak van de pauselijke nuntius bij de Verenigde Naties in december 2009 waarmee het Vaticaan zich voor het eerst expliciet uitsprak tegen geweld tegen homoseksuelen: “As stated during the debate of the General Assembly last year, the Holy See continues to oppose all grave violations of human rights against homosexual persons, such as the use of the death penalty, torture and other cruel, inhuman and degrading punishment. The Holy See also opposes all forms of violence and unjust discrimination against homosexual persons, including discriminatory penal legislation which undermines the inherent dignity of the human person.”

Recent geweld tegen LHBT's

Een meer inhoudelijke aanleiding werd gevormd door berichten over geweld tegen LHBT's, zowel in Nederland als in het buitenland. In Afrikaanse en Oost-Europese landen is de situatie nog zorgelijker dan in Nederland, maar ook blijkt dat christelijke kerken en groeperingen daarin soms een op z'n minst dubieuze rol spelen.

Depressie en zelfmoordgedachten onder orthodox-gelovige jongeren

Een laatste aanleiding was het rapport "Steeds gewoner, nooit gewoon" van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2010). Daarin komen zorgelijke gegevens boven tafel over gevoelens van depressie en zelfmoordgedachten onder jongeren en blijkt dat die problematiek ernstiger is onder orthodox-gelovige jongeren. Reden temeer voor COC Nederland en het LKP om de kerken te verzoeken om aan een statement te werken.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen