Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Kerkelijke verklaring: de initatiefnemers

De initiatiefnemers die zich sterk hebben gemaakt voor de totstandkoming van de kerkelijke verklaring zijn LKP en COC, in nauwe samenwerking met het project De Dialoog.

COC Nederland

COC Nederland werkt aan sociale acceptatie en gelijke rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in Nederland en daarbuiten. Daartoe ondersteunt het COC LHBT’s bij het streven naar sociale acceptatie op tal van gebieden, zoals in het onderwijs, religieuze en levensbeschouwelijke kring, ouderenzorg en op het gebied van wetgeving en veiligheid. COC Nederland kent 21 lidverenigingen, is met 65 jaar de oudste nog bestaande LHBTbeweging ter wereld en beschikt over een Speciale Consultatieve Status bij de Verenigde Naties. Meer informatie is te vinden op de website van COC Nederland.

LKP

Het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) is de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Het LKP ondersteunt, faciliteert en representeert ongeveer twintig aangesloten christelijke LHBT-organisaties en -groepen.

De Dialoog

De Dialoog is een project van onder andere COC Nederland. In opdracht van COC Nederland voert het LKP hierbinnen diverse onderdelen uit om homoseksualiteit in christelijke kringen bespreekbaar te maken. De kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen kwam tot stand binnen dit project. Meer informatie over De Dialoog is te vinden op de website van De Dialoog.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen