Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Impressie van de officiële ondertekening

Een korte impressie van de officiële ondertekening van de "Kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen" op 17 mei 2011 in de Domkerk in Utrecht

Het programma

Programma presentatie Kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

 • Opening door Jacobine Geel
 • Videoboodschap minister Marja van Bijsterveldt (minister van onderwijs en LHBT-emancipatie)
 • Interview met Vera Bergkamp (voorzitter COC Nederland)
 • Toespraak mr. Aleid Wolfsen (burgermeester van Utrecht)
 • Muzikaal intermezzo: “Wie freudig ist mein Herz” door Ilse Eerens
 • Lezing dr. David Bos (universitair docent Universiteit Utrecht)
 • Voorlezen van de verklaring door Jeroen Tuinstra (predikant Zevende-Dags Adventisten)
 • Muzikaal intermezzo: “Geef vrede, Heer, geef vrede” (samenzang)
 • Rondetafelgesprek met Wielie Elhorst (voorzitter LKP), Ine Voorham (directeur
  Stichting Leger des Heils), Klaas van der Kamp (secretaris Raad van Kerken) en
  Jan Mudde (predikant Nederlandse Gereformeerde Kerken)
 • Muzikale afsluiting: “Make of our hands one hand” door Ilse Eerens
 • Sluiting

Foto-impressie

De voorste rij

 

 

 

 

 

Op de voorste rij v.l.n.r.: Wielie Elhorst (voorzitter LKP), David Bos (spreker), Ine Voorham (Leger des
Heils) en Dick Schoon

 

Aleid Wolfsen

 

 

 

 

Aleid Wolfsen (burgemeester van Utrecht)

 

 

 

 Jacobine Geel en Vera Bergkamp

 

 

 

 

 

Dagvoorzitter Jacobine Geel interviewt COC-voorzitter Vera Bergkamp

 

Rondetafelgesprek

 

 

 

 

Rondetafelgesprek met: Klaas van der Kamp (secretaris Raad van Kerken), Jan Mudde (pred. Ned. Geref. Kerken), Ine Voorham (Leger des Heils, op de rug), Jacobine Geel en Wielie Elhorst

 

 

 Onthulling van de verklaring

 

 

 

 

Onthulling van de verklaring door Tom Mikkers (Remonstrants predikant) en Dick Schoon (Oud-Katholiek bisschop van Haarlem)

 

 

Interview Gea ZijlstraArie Borgdorff (bestuurslid LKP)

 

Gea Zijlstra

(interview vooraf

door NOS radio 1)

 

 

Arie Borgdorff

(bestuurslid LKP)

 

 Groepsfoto

En hier zijn alle ondertekenaars (witte bloem), samen met allen die zich vanuit De Dialoog hiervoor druk hebben gemaakt (roze bloem), van hen nog niet eerder hier genoemd: Marco Derks (staand naast het scherm, LCC projecten), Aranka Rinkema (staand helemaal rechts, COC Nederland) en Frits Brommet (zittend helemaal rechts, bestuurslid LKP). 

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen