Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

IDAHOT - International Day Against Homophobia and Transphobia

Deze internationale dag tegen homofobie en transfobie (angst voor transgenderisme en transseksualiteit, en ook het vijandig en disciminerend gedrag dat uit dit gevoel voorkomt) is een dag waarop we erbij stilstaan dat deze strijd nog niet gestreden is, en dat homo- en transfobie nog steeds wereldwijd gemeengoed zijn. De datum, 17 mei van ieder jaar, is ontstaan op 17 mei 1990: de dag waarop de WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) homoseksualiteit schrapte van de lijst met psychische ziektes.

In december 2008 werd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een verklaring voor het wereldwijd decriminaliseren van homoseksualiteit gepresenteerd. Sindsdien is deze verklaring ondertekend door vele wereldleiders, waaronder Barack Obama, president van de Verenigde Staten.
In zesentachtig lidstaten van de Verenigde Naties is vrijwillige seksuele omgang tussen volwassenen van hetzelfde geslacht nog steeds strafbaar. In zeven landen daarvan staat op deze ‘misdaad’ nog de doodstraf.

Impressie van de officiële ondertekening

Een korte impressie van de officiële ondertekening van de "Kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen" op 17 mei 2011 in de Domkerk in Utrecht

Lees meer...

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen