Stichting Menno Mulder Fonds

Ondersteuning activiteiten voor christelijke LHBT’ers

Cookie wet

Deze website maakt gebruik van cookies om statistieken bij te houden. Door verder te gaan geeft u aan hiermee akkoord te gaan.

Stichting Menno Mulder Fonds

ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

met ANBI-status

in 1987 opgericht door het LKP, de koepelorganisatie voor de christelijke LHBT-beweging

LHBT staat voor: lesbisch, homo-, bi- of transseksueel


Algemene informatie

De Stichting Menno Mulder Fonds (Stichting MMF) is gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41214055. De Stichting is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het fiscaalnummer van de Stichting is 8052.59.326.

Het rekeningnummer van de Stichting is NL85 INGB 0001 5714 42 t.n.v. Menno Mulder Fonds te Amsterdam.

Het bestuur van de Stichting Menno Mulder Fonds is als volgt samengesteld:

Voorzitter drs. ds. J.H.W. Elhorst
Secretaris drs. ds. F.R. Brommet
Penningmeester A.W. Borgdorff
Leden mr. H.H.T. de Boer
A.W. Maat

 

 

 Uw donatie

Steun het Menno Mulder Fonds! Dankzij uw bijdrage kan de Stichting Menno Mulder Fonds meer activiteiten gericht op christelijke LHBT’ers mogelijk maken

Meer informatie