Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Voorlichtingsmateriaal voor christelijke scholen

Scholen moeten in Nederland voortaan verplicht aandacht besteden aan seksuele diversiteit en seksualiteit. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt stemde afgelopen woensdag in met de wens van de meerderheid in de Tweede Kamer. De christelijke homo-organisaties LKP, CHJC en ContrariO vinden het van belang dat scholen weten dat zij zelf kunnen uitmaken van welk materiaal of methode zij gebruik willen maken.

Homo in de klas

Nu scholen verplicht aandacht moeten besteden aan seksuele diversiteit en seksualiteit, brengen de christelijke homo-organisaties hun lesmethode ‘Homo in de klas’ (www.homoindeklas.nl) opnieuw onder de aandacht van christelijke scholen. De lesmethode maakt homoseksualiteit bespreekbaar op een manier die aansluit bij de identiteit van christelijke scholen. Jeroen Windhorst, voorzitter van het CHJC: ‘De lessenserie laat christelijke homo’s en lesbiennes in hun verscheidenheid zien zonder daarover een oordeel te geven.’
De laatste maanden groeit de interesse voor de lesmethode. ‘Veel christelijke scholen zijn beleid aan het ontwikkelen ten aanzien van homoseksualiteit,’ laat Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP, weten. Nu voorlichting over seksuele diversiteit en seksualiteit opgenomen zal worden in de kerndoelen van het onderwijs, roepen de christelijke homo-organisaties deze scholen op om daar nu vaart achter te zetten.

Veiligheid

Op dit moment krijgen jaarlijks ruim tweeduizend leerlingen op gereformeerde en protestants-christelijke scholen les aan de hand van de lesmethode ‘Homo in de klas’. Voorlichting over homoseksualiteit is cruciaal. Lesbische en homoseksuele jongeren voelen zich vaak onveilig op school en hebben meer dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten last van gevoelens van depressie. Ook blijken zelfmoordgedachten onder hen vaker voor te komen, nog vaker zelfs onder gelovige jongeren. De christelijke homo-organisaties willen scholen helpen aan een veilig klimaat te werken.

Een homo voor de klas

De doelstelling van de lesmethode ‘Homo in de klas’ is om leerlingen kennis te laten maken met het thema homoseksualiteit, vooroordelen weg te nemen, de taboesfeer te doorbreken, leerlingen bewust te laten nadenken over seksuele identiteit en hen te helpen met liefde en respect om te gaan met homoseksuele leerlingen, medewerkers en andere homoseksuelen. Dat gaat, zo blijkt al jarenlang, het beste als je als leerling ook iemand kunt ontmoeten die zélf homoseksueel is. Christelijke scholen kunnen christelijke homo’s en lesbiennes uitnodigen voor een gesprek in de klas van hart tot hart. René Venema, voorzitter van ContrariO: ‘Ik heb zelf ook lessen gedraaid en ik merk telkens weer dat juist het directe gesprek, van gezicht tot gezicht, de meeste indruk maakt op leerlingen.’

De lesmethode Homo in de klas is ontwikkeld door LKP, CHJC en ContrariO in samenwerking met het gereformeerd identiteitsplatform van de vier scholen voor gereformeerd voortgezet onderwijs, en mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De christelijke homo-organisaties werken sinds 2008 samen aan diverse projecten om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in christelijke kringen.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen