Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

LCC Plus Projecten

Onder de naam LCC Plus Projecten voert een alliantie van vijf christelijke homo-organisaties (LKP, CHJC, Contrario, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre) in de periode 2012-2014 vier projecten uit om homoseksualiteit in christelijke kringen bespreekbaar te maken, opnieuw met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de periode 2008-2011 hebben drie van deze organisaties (LKP, CHJC en Contrario) op dezelfde basis ook al drie projecten uitgevoerd.


Feestelijke afsluiting succesvolle projectperiode christelijke homo-alliantie

LCC Plus, de alliantie van vijf christelijke LHBT-organisaties, sluit op vrijdag 17 april met een feestelijke eindpresentatie een projectperiode van drie jaar af. Van 2012-2015 voerden de organisaties met subsidie van het ministerie van OCW een vijftal projecten uit om de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in christelijke kring te bevorderen. LCC Plus kijkt met veel voldoening terug op een periode waarin volgens voorzitter Wim van den Engel veel is bereikt.

Lees meer...

Christelijke werkgroep 'Homo in de klas' nodigt oud-EO-coryfee Feike ter Velde uit voor voorlichtingsles

De christelijke LHBT-/homo-organisaties LKP, ContrariO, CHJC, Mirre en HolyFemales.nl (verenigd in de zogenaamde LCC Plus organisaties) zijn teleurgesteld over de afkeurende wijze waarop oud-EO-coryfee Feike ter Velde zich onlangs in het tijdschrift Het Zoeklicht heeft uitgelaten over voorlichting over homoseksualiteit op scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer...

Subsidie voor internationaal project christelijke homo-organisaties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft subsidie toegekend aan een alliantie van vijf christelijke homo-organisaties. De subsidie stelt de Nederlandse organisaties (LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales) in staat christelijke homo-organisaties in Oost- en Zuid-Europa te ondersteunen in het verbeteren van hun positie in samenleving en kerk.

Lees meer...

Toolkit homoseksualiteit en geloof

De Toolkit homoseksualiteit en geloof geeft een overzicht van uiteenlopende mogelijkheden voor de organisatie of vormgeving van een bijeenkomst over geloof en homoseksualiteit. De meeste mogelijkheden zijn beproefd. De toolkit is als download beschikbaar.

Lees meer...

Christelijke homo-organisaties krijgen opnieuw subsidie

Een alliantie van vijf christelijke homo-organisaties krijgt opnieuw subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2012-2014 zal deze alliantie vier projecten uitvoeren om homoseksualiteit in christelijke kringen bespreekbaar te maken.

Lees meer...

LCC rapportages

Download de rapportages van de afgeronde subsidietrajecten

Periode 1:
Van kerkgebouw tot klaslokaal 

Periode 2: 
Veilig & Vrij  

Periode 3:
En nu verder


Onderzoeksrapportage  

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen