Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Wat zijn de LCC Projecten?

In 2007 schreef de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ronald Plasterk zijn nota ‘Gewoon homo zijn’. In deze nota maakte hij expliciet melding van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen in orthodoxe-christelijke kring.

Voor LKP, CHJC en ContrariO was dit het startsein werk te maken van projecten die dit doel zouden kunnen realiseren. Voorstellen voor drie projecten kwamen tot stand en werden door het ministerie gehonoreerd voor een periode van ruim drie jaar: 2008-2011. De projecten staan nu bekend onder de naam LCC Projecten (LKP-CHJC-ContrariO).

In het najaar van 2011 zijn nieuwe projecten geformuleerd door een uitgebreide alliantie: LCC Plus Projecten, samen met Holy Females en Netwerk Mirre.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op website van de LCC projecten. Daar vindt u onder meer:

  • een contactformulier
  • de jaarverslagen van 2009 en 2010

LCC rapportages

Download de rapportages van de afgeronde subsidietrajecten

Periode 1:
Van kerkgebouw tot klaslokaal 

Periode 2: 
Veilig & Vrij  

Periode 3:
En nu verder


Onderzoeksrapportage  

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen