Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

LCC Projecten 2008-2011

In de periode 2008-2011 zijn onder drie projecten uitgevoerd:

    • Homo in de klas
    • Homo in actie: weerbaarheid en deskundigheidsbevordering
    • Homo in actie: zichtbaarheid

 

Homo in de klas

Het eerste project, “Homo in de klas”, heeft als doel het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en het bevorderen van een homovriendelijk klimaat op orthodox-christelijke middelbare scholen. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het ontwikkelen van lesmateriaal, het bijdragen aan de lessen en het opzetten van andere activiteiten op en rond deze scholen.

Homo in actie: weerbaarheid en deskundigheidsbevordering

Het tweede project heet “Homo in actie: weerbaarheid en deskundigheidsbevordering” en heeft professionalisering, schaalvergroting en kwaliteitsverbetering van alles wat er door de LCC organisaties gedaan wordt als doel. Hier valt te denken aan het aanbieden van allerlei trainingen, het verbeteren van verenigingspublicaties en websites, het verbeteren van de PR en het verbeteren van landelijke en locale bijeenkomsten.

Homo in actie: zichtbaarheid

In het derde project, “Homo in actie: zichtbaarheid”, wordt ernaar gestreefd de zichtbaarheid van christelijke homo’s en lesbiennes te bevorderen, zowel binnen de christelijke context als in de bredere samenleving. Dit wordt gedaan door aanwezigheid bij of deelname aan publieke evenementen, zoals de Gay Pride (LKP) of het Xnoizz Flevo Festival (CHJC en ContrariO).

LCC rapportages

Download de rapportages van de afgeronde subsidietrajecten

Periode 1:
Van kerkgebouw tot klaslokaal 

Periode 2: 
Veilig & Vrij  

Periode 3:
En nu verder


Onderzoeksrapportage  

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen