Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Organisatie van de LCC Projecten

De LCC Projecten worden gedragen door de organisaties LKP, CHJC en ContrariO. In de LCC Plus Projecten is deze alliantie uitgebreid met Holy Females en Netwerk Mirre.

Verantwoordelijkheid

De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de LCC Projecten ligt bij de drie organisaties, verenigd in een stuurgroep waarin afgevaardigde bestuursleden zitting hebben. De voorzittershamer rouleert jaarlijks.

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van de projecten ligt bij de projectmedewerker: Marco Derks, die in de afzonderlijke activiteiten door tientallen vrijwilligers wordt bijgestaan.

De financiële verantwoordelijkheid en werkgeversverantwoordelijkheid ligt bij het LKP.

Organisaties

Het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) is een koepelorganisatie van ruim twintig landelijke, regionale en plaatselijke groepen op het terrein van geloof, kerk en homoseksualiteit. Onder deze koepelorganisatie vallen, naast CHJC en ContrariO, onder meer: het Werkverband van Queer Theologen (WHT), het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP), Dignity, de Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit Friesland en het Regenboogforum. Het LKP verleent groepen, op verzoek, diensten variërend van advies tot financiële steun, en probeert stem te geven aan gelovige LHBT’s in de breedte van de LHBT-gemeenschap en in de kerk en de maatschappij in het algemeen.

De vereniging voor christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen CHJC heeft een grote diversiteit aan leden (van orthodox tot vrijzinnig, van protestants tot katholiek) en organiseert landelijke, regionale en plaatselijke activiteiten.

De gereformeerde vereniging voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen ContrariO heeft voornamelijk leden uit (orthodox-)protestantse hoek en organiseert landelijke, regionale en plaatselijke activiteiten.

Het Vrouwenplatform: religie, homo- & biseksualiteit Holy Females is een community van gelovige lesbische vrouwen.

Het Netwerk Mirre een netwerk dat ruimte biedt aan lesbische vrouwen die, ieder op eigen wijze, met geloven bezig zijn. Vrouwen die aangesloten zijn geven zelf mede vorm en inhoud aan wat er binnen het Netwerk gebeurt.

LCC rapportages

Download de rapportages van de afgeronde subsidietrajecten

Periode 1:
Van kerkgebouw tot klaslokaal 

Periode 2: 
Veilig & Vrij  

Periode 3:
En nu verder


Onderzoeksrapportage  

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen