Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Christelijke werkgroep 'Homo in de klas' nodigt oud-EO-coryfee Feike ter Velde uit voor voorlichtingsles

De christelijke LHBT-/homo-organisaties LKP, ContrariO, CHJC, Mirre en HolyFemales.nl (verenigd in de zogenaamde LCC Plus organisaties) zijn teleurgesteld over de afkeurende wijze waarop oud-EO-coryfee Feike ter Velde zich onlangs in het tijdschrift Het Zoeklicht heeft uitgelaten over voorlichting over homoseksualiteit op scholen voor voortgezet onderwijs.

Uitspraken Ter Velde over voorlichtinglessen teleurstellend

Nog in 2010 liet het Sociaal Cultureel Planbureau weten dat juist orthodox-religieuze jongeren gemiddeld meer aan zelfmoord denken als zij ontdekken dat hun seksuele oriëntatie anders is. Alleen al om deze reden zou Ter Velde als christelijke voorman voorlichting over homoseksualiteit op alle scholen moeten aanmoedigen.

Dit persbericht van de LCC Plus organisaties is een reactie op dit recente artikel in het tijdschrift Het Zoeklicht.

Werkgroep ‘Homo in de klas’ nodigt Ter Velde uit

Al in 2008 en 2009 ontwikkelden de LCC organisaties het onderwijsmateriaal ‘Homo in de klas’. Dit uitgebalanceerde materiaal is in het bijzonder voor het christelijk voortgezet onderwijs gemaakt. De uiteindelijke waardering van homoseksualiteit wordt aan de leerling zelf overgelaten, zoals dat hoort in onderwijs dat het eigen oordeelsvermogen van opgroeiende jongeren serieus wil nemen. De ontmoeting met een christelijke homo of lesbienne is het belangrijkste onderdeel van de voorlichtingslessen. Oog in oog met een betrokkene kunnen leerlingen hun vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan. De werkgroep ‘Homo in de klas’ die deze lessen coördineert, nodigt de heer Ter Velde van harte uit in één van haar voorlichtingslessen. Alleen zo is een eerlijk en geïnformeerd oordeel over het materiaal en het gebruik ervan mogelijk.

Oeganda als voorbeeld?

Dat Ter Velde Oeganda over het omgaan met homoseksualiteit aanhaalt als lichtend voorbeeld voor Afrika onderstreept zijn ontstellende gebrek aan kennis. Het is ditzelfde land dat nog in 2011 overwoog de doodstraf in te voeren voor mensen die homoseksueel zijn. De christelijke voorman Ter Velde zou trots moeten zijn dat zijn land voorop liep in de lobby om de invoering van deze verschrikkelijke wet tegen te gaan.

LCC Plus organisaties op school

De LCC Plus organisaties voeren vijf projecten uit voor de sociale acceptatie van christelijke LHBT'ers. Een van deze projecten is getiteld 'Homo op school' en heeft als doel christelijke scholen en onderwijsinstellingen te stimuleren om te werken aan een veilige omgeving voor zowel LHBT-leerlingen als docenten. Meer info is te vinden op de website van LCC Plus Projecten.

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

LCC rapportages

Download de rapportages van de afgeronde subsidietrajecten

Periode 1:
Van kerkgebouw tot klaslokaal 

Periode 2: 
Veilig & Vrij  

Periode 3:
En nu verder


Onderzoeksrapportage  

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen