Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Lied van de maand

Liedboek - zingen en bidden in huis en kerkLiedboek - zingen en bidden in huis en kerkOp zaterdag 25 mei 2013 is, 40 jaar na het Liedboek voor de Kerken, een nieuw liedboek verschenen: Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Hoe LHBT-vriendelijk is dit liedboek?

Lees iedere maand een LHBT-vriendelijk lied!


 

Ineke Lautenbach schrijft over lied 263: Wees Gij mijn toevlucht

In de vespers in de veertigdagentijd van 2006 zongen we als terugkerend beginlied Heer, wees mijn toevlucht in de komende nacht. Het raakte me. Het raakte me diep, zo diep dat ik een kopie in het hangmapje deed waarin ook mijn testament is te vinden. Hiermee kan ik gaan slapen.

Destijds viel het me niet op dat dit lied wel heel pontificaal begint met Heer...

Lees meer...

Frits Brommet schrijft over de melodieën in het Liedboek

Hoe inclusief is het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk? Over deze vraag heb ik met Mariecke van den Berg en Ineke Lautenbach bij de introductie van dit in Monnickendam een workshop gehouden. Onze conclusie was: er zijn genoeg teksten waarmee je uit de voeten kunt, en andere teksten zijn eenvoudig aan te passen. De bijdragen op deze site getuigen er eveneens van dat, ook voor onze achterban, er veel ruimte is bij de keuze van liederen. Alle hulde dus aan de tekstdichters die aan dit liedboek hebben gewerkt!!

Lees meer...

Mariecke van den Berg schrijft over lied 806: Zomaar te gaan met een stok in je hand

Heerlijk om aan te treffen in het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk: lied 806, Zomaar te gaan met een stok in je hand, van Hanna Lam. Ik denk dat ik dit lied voor het laatst gezongen heb op de basisschool en toen ik het bij het doorbladeren van het liedboek tegenkwam, stroomden de herinneringen binnen. De meester van groep zes die het ons eerst voorspeelde op de snerpende blokfluit, tot we ons de melodie eigen hadden gemaakt en de fluit gelukkig weer in de la verdween. Basisschool ´t Kompas, waar Hanna Lam zo vaak gezongen werd dat zij bijna een extra klasgenoot was.

Lees meer...

Vincent Veenstra schrijft over lied 27b: De Heer is mijn licht en mijn heil

Toen ik enige tijd geleden in aanraking kwam met het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk, zag ik tot mijn blijdschap dat als lied 27b De Heer is mijn licht en mijn heil was opgenomen. Ik heb dit lied jarenlang als cantor in de katholieke kerk gezongen, dus ik zong het dan als voorzanger en het refrein werd door de kerkgangers meegezongen.

Lees meer...

Eelkje de Vries schrijft over lied 701: Zij zit als een vogel

Pinksteren 2014. De predikant begon de preek met een vraag: "Wat hebt u met de Heilige Geest?" Hij wachtte even en ging toen verder. Was het een retorische vraag? Zou hij het echt gewaardeerd hebben als er iemand in de kerk gereageerd had? Ik had het graag willen doen, maar het moment was al weer voorbij. Ik kon er niet zo snel opkomen: welk nummer uit het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk en hoe klonk de beginregel ook al weer?

Lees meer...

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen