Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

LHBT-ers en het nieuwe liedboek

Artikelindex

Als onderdeel van de presentatie van het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk op zaterdag 25 mei 2013 vonden ongeveer 40 workshops plaats. Eén daarvan was Het nieuwe liedboek: Gay. Daarin is kort uitgelegd wanneer een lied geschikt is voor LHBT-ers. kort samengevat: een lied dat goed is voor LHBT-ers is goed voor iedereen. Lees hier de volledige uitleg.

Wat is een goed lied voor LHBT-ers?

De workshopleidersLHBT’s (LHBT staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender) hebben iets met muziek – althans, dat wil het vooroordeel. Zong Robert Long niet al dat zij zo mooi viool konden spelen? Wie om zich heen kijkt ziet al gauw bevestiging van dit vooroordeel. Het songfestival bijvoorbeeld kent een trouwe supportersschare uit homokringen, maar ook musicals mogen zich volgens de Gay Krant verheugen over grote belangstelling.

Met deze inleidende woorden hebben we impliciet een dilemma aangegeven. Wanneer is een lied geschikt voor leden van de LHBT gemeenschap? Er bestaan veel verschillende stijlen in muziek, dichtkunst en in liturgie. Geen van deze stijlen kan bogen op een exclusief predicaat “geschikt voor LHBT’s”. Bovendien zijn onder LHBT’s net als in de rest van de wereld grote onderlinge verschillen, in smaak voor muziek en tekst en in religieuze beleving.

Daarover doordenkend kwamen wij terecht bij het criterium inclusiviteit. Hoe inclusief zijn de liederen geformuleerd? Kunnen mensen met verschillende leefstijlen en verschillende identiteiten zich erin herkennen? Kunnen wij alle liederen uit volle borst meezingen, of zijn er tenminste voldoende liederen ook voor ons?

Het criterium is dus niet of het lied (muziek en/of tekst) is geschreven door iemand uit onze doelgroep maar vooral of wij het als zingende gelovigen mee kunnen zingen. Daarbij speelt sekse-specificiteit een rol. Bijvoorbeeld: in het Liedboek voor de Kerken eindigt gezang 477 Geest van hierboven met de regel dat wij Gods zonen zijn. Minstens de helft van de gemeente had hier moeite mee. In deze nieuwe bundel is dat opgelost zoals vaak in de praktijk al is gegroeid: wij zingen dat wij Gods kinderen zijn. Een kleine ingreep die veel onbehagen wegneemt. Jammer alleen dat het niet op veel meer plaatsen is gebeurd. Daar moeten we als zingende gemeente toch maar weer zelf initiatief nemen!

Een ander voorbeeld: in het Liedboek voor de Kerken staat gezang 487 De Heer heeft mij gezien en onverwacht dat door veel vrouwen als heel vrouwonvriendelijk wordt ervaren. Gezongen door mannen kan dat heel anders uitpakken, kan het zelfs een homo-erotische mystiek uitdrukken. ’t Is maar hoe je het bekijkt. Het lied is niet meer opgenomen in dit nieuwe Liedboek.

Wij gaan dus uit van de zingende gelovigen. Niet alleen maar de homo-gelovigen. Wij moeten het woord homo (of gay wat ook in Nederland steeds vaker gebruikt wordt) verruimen. Het is goed gebruik geworden om te spreken over LHBT, een afkorting voor, maar alle LHBT gelovigen, wat zoals gezegd staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender. Tegenwoordig wordt er vaak nog Q aan toegevoegd: Queer, en soms ook nog wel I voor Intersex. Hoe breed wil je de definitie nog maken?

Waar het om gaat is dit: mensen zijn heel verschillend, vertonen een grote variëteit in leefstijlen en dus ook in smaak voor muziek en tekst. Daarover nadenkend ligt een conclusie voor de hand dat een liedboek dat “voor elck wat wils” biedt, het niet gauw verkeerd kan doen. Wij zullen zien of dat klopt.

Het Liedboek wil een boek zijn voor de praktijk. Daarom hebben wij heel praktisch gekeken naar wat wij ermee zouden kunnen in de praktijk van ons werk. Daarbij maken wij onderscheid tussen drie verschillende soorten praktijk die wij hier als drie invalshoeken gebruiken:

  • de gewone kerkgang in onze eigen kerk of gemeente
  • roze vieringen
  • vieringen van levensverbintenissen (partnerschap, huwelijk)

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen