Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

LHBT-ers en het nieuwe liedboek - Gewone kerkgang

Artikelindex

Gewone kerkgang in onze eigen kerk of gemeente

Impressie van de workshopIedere week worden er overal kerkdiensten gevierd, waarin veel gezongen wordt. Samen zingen verbindt mensen met elkaar. Het maakt je actief, het maakt je open zodat Woord en Geest binnen kunnen komen. Maar ieder zingt ook met eigen gevoelens, eigen gedachten, eigen zorgen en vreugdes. Een goede tekst van een kerklied is volgens ons een tekst die zo geformuleerd is dat niemand buiten spel wordt gezet.

Natuurlijk geldt voor iedereen: de ene tekst spreekt je meer aan, kun je meer vanuit je hart zingen dan een andere. En dat kan ook nog eens per moment verschillen, afhankelijk van hoe je op een zeker moment in het leven staat. En vaak zing je een lied niet alleen omdat het jezelf raakt, maar omdat het voor anderen belangrijk is. Zolang er maar niemand buitenspel gezet wordt.

Belangrijke aandachtspunten bij het lezen van de tekst van een lied zijn dan:

  • worden mensen alleen gezien/aangesproken als mannen of ook als vrouwen? Staat er hij, broeder, zoon of ook zij, zuster, dochter? Of een neutrale variant zoals kinderen?
  • Als het over de liefde gaat, gaat het dan min of meer expliciet over een man en een vrouw of zou je ook goed aan twee mannen of twee vrouwen kunnen denken?
  • En als een kind wordt gedoopt, gaat het dan over vader en moeder of over ouders? Is er ook ruimte voor kinderen met één ouder?

Het helpt enorm als u bij het kiezen van liederen voor een “gewone” dienst deze aandachtspunten mee laat wegen!

Bij het bladeren door het Liedboek valt op dat er veel liederen zijn die goed te gebruiken zijn. Alle doopliederen bijvoorbeeld zijn geschikt voor diverse ouderparen en eenvoudig aan te passen als er één ouder is. Een voorbeeld van aanpasbaarheid voor een man of een vrouw is te vinden aan het begin van een lied bij het levenseinde:

Jezus, mijn verdriet is groot,
Nog zo jong ging hij/zij dood.

In de tekst van dit lied ligt het voor de hand om te kunnen kiezen tussen hij en zij. Maar er zijn veel meer plaatsen waar dat goed zou kunnen zonder dat het aangegeven is. Een voorbeeld:

Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is die ’t met vleugels
van liefde hem omringt.

Het is mooi als de vrouwen zij en haar zingen en de mannen hij en hem. Dit kan gemakkelijk uitgroeien tot een gewoonte. En als u de gemeente echt eens op het andere been wilt zetten, vervang dan in een hele dienst eens consequent alle mannelijke aanduidingen door vrouwelijke!

Een ander aandachtspunt is de manier waarop de Eeuwige wordt omschreven en aan gesproken. De traditie ziet God als mannelijk en wie daar aan vast houdt moet met het Liedboek uit de voeten kunnen. We willen immers niemand buitenspel zetten. Maar de Eeuwige is niet mannelijk of vrouwelijk. Het beeld van de Eeuwige als Vader is niet voor iedereen een beeld dat vertrouwen oproept, het kan zelfs angst oproepen. Het zou daarom mooi zijn als er ook liederen voorhanden zijn waarin niet alleen Vader, Hij, Zijn is te lezen, maar ook Moeder, Zij, Haar. En als er niet altijd Heer staat, maar vaker het meer neutrale God.

Een voorbeeld: In het eerste couplet van Zolang er mensen zijn op aarde staat op de derde regel zolang zijt Gij ons aller Vader en in het vijfde/laatste couplet staat op de derde regel Vader, Gijzelf zijt in ons midden. Wij hadden het mooi gevonden als er een keer Vader en een keer Moeder had gestaan. En de slotregel O Heer, wij zijn van uw geslacht. had eenvoudig kunnen worden: O God, wij zijn van uw geslacht.

Voor vandaag hebben we een lied uitgezocht dat voldoet aan onze criteria van inclusief taalgebruik en dat nieuw is: In de bloembol is de krokus (Lied 982, tekst en melodie Natalie Allyn Wakeley Sleeth, vertaling Andries Govaert).

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen