Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

LHBT-ers en het nieuwe liedboek - Roze vieringen

Artikelindex

Roze vieringen

Ingang van de workshop locatieRoze vieringen zijn er speciaal voor LHBT-ers, hun vrienden en familie. Ze worden door het hele land gehouden. Bekend zijn de maandelijkse evangelische roze vieringen in de keizergrachtkerk in Amsterdam en de jaarlijkse Roze Zaterdag viering, dit jaar op 29 juni in Utrecht. Voor sommige LHBT-ers vormen de roze vieringen hun belangrijkste geloofsgemeenschap, anderen vullen kerkbezoek in de eigen gemeente aan met bezoeken aan de roze vieringen. Roze vieringen zijn niet perse verbonden aan een kerkelijk kleur en je komt er allerlei liturgieën, vormen en smaken tegen. Wat de vieringen met elkaar verbindt is dat homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn er niet de uitzondering, maar regel is. Dat betekent dat tijdens roze vieringen in het bijzonder gelet wordt op inclusief taalgebruik. LHBT-ers vinden elkaar in gedeelde ervaringen die, ook wanneer deze ervaringen te maken hebben met uitsluiting, hen aan elkaar verbinden. De specifieke ervaringen van LHBT-ers vormen bovendien een belangrijk uitgangspunt voor de thema’s die aan bod komen in de preek, Bijbellezingen en gekozen liederen.

Een thema dat in het bijzonder veel LHBT-ers aanspreekt, is dat van de coming-out. Veel van hen hebben het uit de kast komen ervaren als een periode waarin ze leerden om zichzelf te aanvaarden en door anderen te laten kennen. Soms ging de coming-out gepaard met afwijzing vanuit de omgeving, zeker ook de kerk, en hebben LHBT-ers het contact met de geloofsgemeenschap en soms ook met God verloren. Het omgekeerde komt ook voor: de coming-out gaat gepaard met een diepe religieuze ervaring: het vertrouwen op God wordt versterkt, juist wanneer er angst is voor de afwijzing van anderen.

LHBT-ers voelen zich vaak aangesproken door Bijbelverhalen en liederen die te maken hebben met de bevrijdende kanten van de coming-out: het loslaten van oude zekerheden, het vertrouwen in de medemens, het ervaren van jezelf als goed en het op weg gaan in het vertrouwen dat God dat ook vindt en met je mee zal gaan. Abraham die op zoek gaat naar het beloofde land, de exodus van het volk van Israël uit Egypte, Ruth die met haar schoonmoeder Naomi op weg gaat, de discipelen die alles achterlaten wanneer Jezus zegt “volg mij” - het zijn allemaal voorbeelden van Bijbelverhalen die tot de verbeelding spreken. Gelovige mensen die ons zijn voorgegaan het ongewisse in.

Het Liedboek bevat een schat aan liederen die tijdens roze vieringen gebruikt kunnen worden om het thema coming-out/ exodus aan te snijden. Met name het hoofdstuk Levensreis heeft veel moois te bieden. Het welbekende Door de wereld gaat een woord is, al mag het dan niet meer op de vertrouwde melodie van het Israëlische volkslied gezongen worden, een mooi voorbeeld, evenals Zomaar te gaan met een stok in je hand, dat herinneringen oproept aan Mozes die het volk wegleidt uit de slavernij.

Vandaag zingen we Dat wij onszelf gewonnen geven (Lied 816, tekst René van Loenen, melodie Niek Hermanides). Het verwoordt op prachtige wijze zowel de onzekerheid van het op weg gaan met God als het mooie dat het oplevert: vertrouwen op hem/haar en niet vast komen te zitten in de pijn uit het verleden.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen