Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Wielie Elhorst schrijft over lied 912: Neem mijn leven

Ik ben niet opgegroeid in de traditie van het Liedboek voor de kerken en het heeft me best moeite gekost een beetje thuis te raken in een mij grotendeels vreemde liedtraditie. Nog steeds ontdek ik dat bepaalde liederen in het Liedboek, nu dan het nieuwe, bepaalde associaties oproepen en door de gebruikers soms in het bijzonder verbonden zijn met een bepaalde gebeurtenis of met een bepaalde dag in het kerkelijk jaar. Liederen maken geschiedenis in de levens van mensen. Ik heb van de nood inmiddels maar een deugd gemaakt en gebruik als predikant mijn onbevangenheid om de orde van een kerkelijke dienst soms een wellicht wat onverwachte wending te geven. Zo maakt het kerkelijke lied door mij ook weer een heel klein beetje geschiedenis.

Een klein aantal liederen heeft zowel een plaats gevonden in de 'mainstream' traditie van de Nederlandse kerkmuziek als in de negentiende eeuwse evangelicale traditie van het Leger des Heils waar ik als kind mee vertrouwd ben geraakt. Een van die liederen is Neem mijn leven..., nu Lied 912 in het Liedboek. De eerste keer dat ik het heel bewust hoorde, was tijdens de uitzending (een soort bevestigingsdienst) van mijn ouders als officier van het Leger des Heils in 1980. Het werd op het meest ingetogen moment van de dienst, in de grote zaal van het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam, midden in de stad, gezongen, op een andere, mijn inziens veel passender melodie dan die nu in het Liedboek staat. Door het lied wijdden mijn ouders zich definitief aan hun toekomst in het Leger. Ik was me als twaalfjarig jongetje nog niet heel erg bewust van de woorden, maar ik voelde wel haarscherp aan welke toewijding achter het zingen van dit lied verscholen ging.

Ik heb het lied Neem mijn leven exemplarisch gekozen als een lied dat mijn verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt. Hoe dan ook vormt de categorie van het 'geestelijke lied' een verbindende factor in mijn leven. Ik kan me mijn dagelijkse leven niet voorstellen zonder deze liederen. Ze geven een sterk gevoel van continuïteit, ze troosten, ze geven perspectief en ze geven energie. Toen ik zelf werd bevestigd als predikant in december 2010 heb ik het lied heel bewust gekozen om te laten zien waar ik vandaan kom, wie mij zijn voorgegaan en dat ik mijn leven en mijn professionele praktijk als predikant daar niet los van kan en wil zien. Ik sta in diezelfde traditie waar mijn ouders en grootouders ooit in zijn gestapt - een traditie van toewijding aan God en van een sterk gevoel van urgentie je in te zetten voor wat het leven leefbaar en waardevol maakt.

Het gekozen lied spreekt ook zelf van die toewijding, in een nogal totale overgave. De wens is het hele leven in dienst te stellen van God - aangeduid als ‘Heer’; dat is dan het enige ‘oninclusieve’ minpuntje ;-). Het past goed bij de van oudsher piëtistische traditie van het Leger. Bij de intentie daarvan voel ik me nog steeds goed thuis. Het is de intentie de overgave en de inzet voor God en het christelijk geloof ook daadwerkelijk te beleven, van binnenuit. Ik leg voor wat betreft de inhoud van het lied nu wel andere accenten. Het lied is als overgave aan God tegelijkertijd ook een overgave aan het leven. Dat is voor mij een geschenk en een opdracht. Mijns inziens wil dit lied dat ook zeggen, juist door de keuze van heel aardse en lichamelijke woorden. Alles aan en van de mens doet volop mee in de toewijding aan God, en, lijkt het lied te willen zeggen, daarmee ook in de toewijding aan het leven. Het gaat in ieder geval niet uitsluitend op in gebeden of in woorden of in een vergeestelijking van het geloof. Die aardsheid van het geloof, dat het werkelijkheid mag worden in wat je doet, in je meedoen, in je identificatie met het leven zelf, is voor mij een drijvende kracht. Zo wil en mag ik God dienen, in overgave en zonder terughoudendheid. Het lied 'Neem mijn leven...' draagt en voedt die overtuiging, een leven lang.

Wielie Elhorst is Senior-medewerker JOP – Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,
Predikant in algemene dienst voor het landelijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland,
Promovendus Catechetiek aan de Protestantse Theologische Universiteit,
Voorzitter LKP – Landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen