Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Marianne Welten schrijft over lied 783: Voor mij is geluk

De uitnodiging voor het Lied van de Maand was voor mij de aanleiding het Liedboek aan te schaffen. Grootgebracht in de rooms-katholieke traditie heb ik geen band met het liedboek opgebouwd zoals veel anderen die hebben. Alleen in de oecumenische (roze) vieringen die ik de afgelopen jaren bezocht heb ik er, beperkt en indirect, liederen uit leren kennen. In het voorwoord zie ik alle kerken die hebben bijgedragen aan dit Liedboek: daar al begint de diversiteit! En ik voel plaatsvervangende schaamte dat de Nederlandse Rooms Katholieke Kerk er blijkbaar voor heeft gekozen zich hier niet bij aan te sluiten…
Maar goed, voor mijn Lied van de Maand mocht ik opeens kiezen uit ruim duizend – voor mij grotendeels onbekende – liederen: wat een uitdaging!

Welk lied?

Mijn eerste reflex was te zoeken naar liederen die ik wél kende, bijvoorbeeld van Huub Oosterhuis. Maar dan zou ik me er te gemakkelijk van af maken, dus ik besloot al snel dat begaande pad te verlaten. Maar hoe moest ik dan kiezen? Ik kon toch moeilijk alle duizend liederen lezen, proeven, tot me door laten dringen? Dankzij de uitgebreide registers kon ik mijn zoektocht beperken tot thema’s waar ik 'iets' mee heb: getijden als Adventstijd, Vastentijd en Pinksteren, bijbeldelen Korintiërs en Hooglied, en trefwoorden als stilte, vrede, liefde. In het volste vertrouwen dat een onzichtbare hand mij naar de juiste keuze zou leiden.

Top drie

Relatief snel kwam ik zo tot drie liederen die mij zowel aanspraken als uitdaagden.

Lied 691 De Geest van God waait als een wind beviel mij direct. Hier is de Onnoembare een ‘zij’, een ‘wijze moeder’. De kracht om op te staan tegen geweld en kwaad, de moed om door te gaan en de mensen elkaar weer doet verstaan, verterend wat aan onrecht leeft. Een prima omschrijving van de kracht die ons helpt en voedt in de acceptatie van homoseksualiteit door de kerken. Kijkend naar inclusiviteit moest ik echter constateren dat het mij als lesbische vrouw dan wel heel erg kan aanspreken, maar dat dit wellicht niet zal gelden voor homoseksuele mannen en biseksuelen. Dit lied kon niet mijn keuze zijn.

VuurwantsHet lied 682 Dit is het wonder: de kracht van de Geest is volledig inclusief: iedereen kan zich erin herkennen. En het geeft net als lied 691 goed de kracht weer die ik ervaar in de christeijke LHBT-beweging: bevrijdend, sta op en vat moed, … zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht. Maar de voorlaatste regel, 'na bitter gevecht', stuit me tegen de borst: de beweging van christelijke LHBT’ers is verre van verbitterd, en kwaad met kwaad vergelden is niet mijn stijl. Ook dit lied werd het dus niet.

Mijn Lied van de Maand is geworden lied 783 Voor mij is geluk. Ook dit lied is volledig inclusief. 'Hand in hand, samen op pad', hoe inclusief wil je het hebben?! Teksten over wind, zon, licht, gras en mijn huisdier gaan over mijn persoonlijke ervaring dat de Alomtegenwoordige dagelijks in en om ons heen is, in die prachtige schepping waarin ik mag leven! Zoals ik bij het bekijken van een vuurwants denk: 'Kijk nou toch eens hoe mooi! Hier is over nagedacht, dit is het ontwerp van een kunstenaar!' Het beestje inspireerde me een paar jaar geleden tot onderstaand schilderij. En zoals ik tegen de slakken in mijn tuintje zeg: 'Jullie zaten ook in de Ark van Noach': ze mogen er zijn. Met als gevolg dat alle buren nu hun slakken in mijn tuintje gooien, maar dat terzijde.

'De stilte te horen' spreekt mij, een paar keer per jaar in een klooster verblijvend, speciaal aan. En het hele derde couplet verwoordt uitstekend mijn beleving van de christelijke LHBT-beweging:

Voor mij is geluk
om vrede te maken.
De hoop dat het kan
die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk
de ruzies te staken,
om muren te slechten,
stoppen met strijd.
Om liefde te geven,
Nu en altijd.

Tot slot: het lied straalt kort en krachtig mijn motto uit: een mens heeft weinig nodig om gelukkig te zijn. Als je ogen, oren, hart én geest maar open houdt.

Variaties op een vuurwants - Marianne WeltenMarianne Welten (1963) is secretaris van Netwerk Mirre voor les/bi-vrouwen, geloof en spiritualiteit en vertegenwoordigt Netwerk Mirre in de Stuurgroep LCC Plus Projecten en de Projectgroep Een Vrouw Apart.
Ze beheert de websites van het LKP, Netwerk Mirre en van de
'Feestdag over geloof voor roze vrouwen'.
Ze is internal auditor voor het European Forum of LGBT Christian Groups,
en vertaalde een selectie uit het boek 'Let Our Voices Be Heard!' naar het Nederlandse 'Hoor Onze Stem!'

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen