Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Leny Halvemaan schrijft over lied 833: Neem mij aan zoals ik ben

Het is al een aantal jaren geleden dat ik voor het eerst in aanraking kwam met het lied Neem mij aan zoals ik ben. Ik weet echt niet meer waar en wanneer het was: in een dienst  van de oecumenische gemeente waar ik bij hoor, of in een viering tijdens een weekend van het netwerk Mirre (een netwerk van lesbisch gelovige vrouwen) of misschien wel op een bijeenkomst van het European Forum of LGBT Christian Groups?

Maarten Luther - glas in lood raam Kapelkerk AklmaarHet is op deze plekken meermaals gezongen en telkens raakte het mij diep. Het gaf mij het gevoel, dat het goed is zoals ik ben. Woeker met je eigen talenten en niet met die van anderen, dat zegt dit lied mij.

Neem mij aan zoals ik ben

Het klinkt voor mij als een smeekbede en tegelijkertijd als een bevrijding. Waarom? Omdat ik bij deze zin altijd aan een gebrandschilderd raam moet denken, dat in de Kapelkerk te Alkmaar aanwezig is. Dit raam toont de afbeelding van Luther en daaronder de tekst: Hier sta ik, ik kan niet anders. Ik versta deze tekst als volgt: Dit ben ik en zoals ik ben, zo kan en zo moet ik leven. Anders doe ik mijzelf en God tekort. God heeft mij zo geschapen en God zag, dat het goed was. Dat werkt bevrijdend.

Het is een smeekbede, een vraag aan de ander om mij in mijn eigenheid te respecteren. Tegelijkertijd is de ontdekking van mezelf een bevrijdende ontdekking. Omdat je zo antwoord kunt geven op de vraag: wat heb ik de wereld te bieden, hoe kan ik bijdragen aan een betere wereld?

Het doet er niet toe of het veel of weinig is, als je maar dat geeft wat je bent.

Wek in mij wie ik zal zijn

Geef toe, - worden zoals God ons heeft bedoeld, namelijk zijn zoals we zijn, niet meer en niet minder - , dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we hulp bij nodig, mensen waaraan we ons kunnen toetsen, mensen die ons bevestigen in ons zijn, mensen die blij zijn zoals we zijn, de mens Jezus, die een voorbeeld voor ons is.  God doet haar werk in mensen. Wij kunnen het niet zelf, we hebben de a(A)nder nodig om onszelf te kunnen worden.

Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij

Dat we het niet alleen kunnen, wordt nog eens extra bevestigd in de laatste zin, die een vraag aan God is: druk uw zegel op mijn ziel, geef uw goedkeuring aan mij en doordrenk mij van U, laat mij uw kind zijn, uw erfgenaam. Dat brengt mij direct bij het Bijbelboek Wijsheid 11:24 – 12:1 :

Alles wat er is hebt u lief, niets van wat u gemaakt hebt is u te min; u zou het niet eens gemaakt hebben als u er een afkeer van had. Hoe zou iets tegen uw wil kunnen blijven bestaan? Hoe zou iets kunnen voortbestaan als u het niet in het leven had geroepen? U, Heer, hebt het leven lief en u spaart alles, omdat het van u is; in alles woont uw onvergankelijke geest.

Deze tekst en dit lied hebben mij doen beseffen, dat ieder mens ten diepste goed is, ten diepste door God gewild is. Daarom is het een inclusief lied, het sluit iedere mens in. Alleen als we alle mensen kunnen zien als door God geschapen en gewild, dan kunnen we elkaar aanvaarden zoals we zijn en geven we onze wereld een kans.

Het is een heerlijk lied om te zingen, zachtjes als een zegening en wat harder als een bevestiging van wat we zijn: kinderen van God.

Leny Halvemaan, lid van het netwerk Mirre, regelmatige bezoekster van het Europees Forum, pastoraal werkster bij de zusters Augustinessen van Heemstede.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen