Eduardo Hoogbruin schrijft over lied 789: Delf mijn gezicht op

Toen mij gevraagd werd om iets te schrijven over een lied uit het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, realiseerde ik mij dat ik er wel veel en enthousiast over had horen spreken, maar dat ik het zelf niet kende. Ik had het boek niet in huis en  kwam het boek  als Rooms Katholiek niet tegen in mijn kerk. Ik had het nog niet vastgepakt, niet geroken, niet betast. Het was mij niet eigen en ik had nog geen kans gehad er van te kunnen gaan houden.

Ik benaderde mensen uit mijn omgeving waarvan ik vermoedde dat zij het boek wel in huis zouden hebben. Ik kwam terecht bij de dominee van een buurgemeente. Het eerste gesprek kwam op gang en de eerste ideeën over mogelijke liederen kwamen naar voren. Ik wilde eigenlijk het hele boek doorspitten en proeven uit al die verschillende liedtradities uit de diverse kerken.

Liederen van Huub Oosterhuis

Maar in dat  eerste gesprek bleek ook dat juist in dit boek het lied Delf mijn gezicht op van Huub Oosterhuis een plek had gekregen, waar dat in het Liedboek voor de Kerken nog niet het geval was geweest. Voor mij apart om te horen, omdat in mijn eigen traditie de liederen van Oosterhuis heel bekend en veel gezongen zijn. Ik houd van Oosterhuis, van zijn diepgaande teksten, die door sommige te vaag worden gevonden, te weinig direct sprekend over God en Jezus. Maar juist ook daar houd ik van, van dat mystieke, het Godsgeheim. En van de verbondenheid van de taal van Oosterhuis met de taal van de Bijbel, veelal van juist het eerste testament. Zonder dit fundament had het tweede testament niet zonder meer overeind kunnen blijven staan.

Aandacht voor transgenders

Binnen het LKP ben ik niet alleen actief op het vlak van homoseksualiteit en de RK kerk. Ik ben ook heel actief bezig om de T (transgenders) binnen de LHBT beweging een smoel te geven, om de vele gezichten van de beweging en de diversiteit van  transgenders te laten zien. Om te komen tot een taal en symboliek die aansluit bij genderdiversiteit, naast de aandacht voor een geloofstaal die lesbische, homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen een plek geeft in de kerk. Een taal die het strakke binaire denken durft te overstijgen, waardoor transgenders tot hun recht kunnen komen. En niet alleen zij, ook de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen die niet aan de standaard beelden van man/vrouw zijn voldoen zoals die leven binnen de maatschappij (en helaas ook nog wel eens binnen de LHBT beweging zelf).

Zo was de keus voor het lied Delf mijn gezicht op gauw gemaakt: Delf mijn gezicht op, laat mij zijn wie ik ben, ruimte scheppend aanwezig, mijn ware zelf, gezien zoals ik zeg wie ik ben, gekend door God, de maskerade voorbij.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Een roep aan God, maar bovenal aan de maatschappij en de gelovige gemeenschappen, om net als God ons kent en ziet, verder te kijken dan de eerste indruk. Om je los te maken van het idee dat ons fysieke lichaam altijd ons ware ik laat zien. Wie verder durft te kijken of te vragen, zal vinden:

Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan.

Niet alleen wij zouden moeten zoeken naar ons ware ik, maar ook de ander zou net als de Ander, open moeten durven staan voor de verscheidenheid aan vormen en mogelijkheden die de mens in zich draagt. Wie zo in de (gelovige) gemeenschap kan en mag staan, als zichzelf, zonder maskers, de maskerade voorbij, zo vorm mag geven aan zijn leven zonder angst, zonder de geaardheid of genderidentiteit te moeten ontkennen, zo iemand kan pas leven.

Een leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.

Het is niet alleen een mooi, bijna ingetogen lied, maar ook een uitroep, oproep, schreeuw of verzoek  aan mensen, binnen de kerken en geloofsgemeenschappen om in dialoog te gaan, om niemand uit te sluiten. Om niemand af te wijzen waardoor mensen met maskers moeten blijven leven, maar juist om te durven spreken met elkaar en naar elkaar te luisteren. Zo kan dit lied meehelpen om ruimte te scheppen en plekken te creëren waar de maskers af kunnen en iedereen de mooie mens mag zijn, die men is in deze wereld, maar bovenal in de ogen van God.

Eduardo Hoogbruin is bestuurslid van het LKP met speciale aandacht voor LHBT en RK kerk en voor transgenders  binnen de kerken. Hij heeft theologie en geschiedenis gestudeerd, met speciale aandacht voor spiritualiteit, gender en  LHBT thematiek