Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Gea Zijlstra schrijft over lied 330: Woord dat ruimte schept

Als ik in het wijde Walcherense land wandel, bijvoorbeeld langs de Westkapelse Watergang, dan zingen er flarden van een lied van Huub Oosterhuis door mijn hoofd: ... wijd licht land ... van uw vergezicht ... . Nee, niet alle woorden komen dan even sterk in beeld: waar de wijnstok bloeit laat ik achterwege, want die groeit en bloeit daar niet.
Fragmenten uit een lied, in die context geheel uit hun verband gerukt, maar toch: gedragen door de melodie van Antoine Oomen, blijven ze telkens weer terugkomen, met een paar lange uithalen: laaaand ... veeergeziiiicht...

Gezicht op WestkapelleToen ik de volledige tekst een keer opzocht (want de beginregel was ik kwijt), zag ik dat ik in de laatste regel zelfs iets had gewijzigd – het origineel spreekt over in uw vergezicht.

Een buitenmens

Het zijn woorden waardoor ik me dan gedragen voel, opgenomen in een groter geheel. Sinds Joke niet meer leeft, maak ik die wandelingen alleen, een weekje logerend in het huis van mijn Middelburgse vriendinnen die dan zelf met vakantie zijn. Maar met dit lied op de achtergrond, voel ik me dan niet alleen.
Dit Zeeuwse land bevat mijn essentiële levensbehoeften: ruimte, stilte, licht en kleur. Hoewel al ruim 52 jaren in de stad wonend (twee Bilthovense jaren meegeteld), ben ik nog altijd een buitenmens. Geboren in zuidoost Friesland, de eerste vijf jaren van mijn leven doorgebracht in Makkinga, in een dorpje op de zandgrond, geen verkeer, geen sloten (laat staan dat ik in zeven sloten tegelijk had kunnen lopen), dus ik was vrij om met buurjongetje Jan rond te zwerven...

In september 1972 was via het COC-relatiebureau, een korte persoonsbeschrijving van mij bij Joke Stroes beland, en toen ze bij Lies was (die ik al enkele jaren kende), liet ze Lies die beschrijving zien, want ze aarzelde of ze die persoon aan zou schrijven. Hervormd & PSP – dàt interesseerde haar (katholiek & PPR) wel. Toen Lies de beschrijving zag, riep ze direct uit
"dat is Gea!"
"Wat is dat voor iemand, kun je me nog iets meer vertellen?"
"Dat is een meisje van buiten."
Dit was precies het duwtje in de rug dat Joke nog nodig had om te besluiten om inderdaad maar eens een brief te schrijven. Al had ze nooit buiten Utrecht gewoond, een meisje van buiten, dàt was zij ook! Met een vader die ’s morgens om 5 uur met zijn oudste dochters op de fiets kon stappen, naar Lobith (achter Nijmegen), waar tante Bep in een klooster woonde; tussen de middag mochten ze daar met de zusters mee aan tafel, daarna vertrokken ze bijtijds, zodat ze nog dezelfde dag weer in Utrecht terug konden zijn.

Bloemen in ZeelandGerechtigheid

Fragmenten van een lied, uit hun verband gerukt. Maar het hele lied, ook dat is geweldig. Ik ken het, omdat het in mijn kerk af en toe gezongen wordt. Onlangs hadden we daar een paar avonden over de Bergrede (Matteüs 5-7), omdat het in februari op de zondagochtenden over stukken uit de Bergrede zal gaan. Pater Joop Smit (één van onze gastvoorgangers, nieuwtestamenticus) las op de tweede avond met ons diverse stukken. Hij wees ons op herhalingen, variaties en verbanden, en het was zonneklaar dat het woord gerechtigheid het centrale thema binnen deze rede is. Maar is dat ook niet het kernwoord van dit lied?

toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid als rivieren stroomt

Wat is wijd licht land waard als er geen gerechtigheid heerst? Sterker nog: het land ís niet wijd en licht als niet iedereen zich kan ontplooien, als mensen eindeloos gedwongen worden om met elkaar te concurreren (wat altijd in verliezers resulteert), als telkens weer mensen aan de onderkant van de samenleving (mensen die weinig hebben, weinig kunnen of met een beperking moeten leven) worden uitgeknepen terwijl de winnaars een vette buit mogen binnen halen; waar ongedocumenteerden als misdadigers worden opgesloten...

Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt
geef dat ik volhard in uw vergezicht.

Wat verlangt onze ziel? Waar mogen wij aan werken? Volharding, dáár bidden we om in dit lied...

Gea Zijlstra is bioloog, was ooit werkzaam in de vegetatiekunde (maar heeft daarin nooit een baan kunnen bemachtigen). Tientallen jaren actief geweest in de kerkelijke LHBT-beweging (werkgroep voorlichting kerken in Utrecht, landelijke werkgroep Geloof en Levensbeschouwing van het COC, werkgroep potten en theologie, LKP) en nog altijd adviserend lid van de landelijke werkgroep politiek van het COC en lid van Netwerk Mirre; actief in de EUG Oekumenische Studentengemeente in Utrecht, waar ze van begin 2008 – begin 2012 scriba was.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen