Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Vincent Veenstra schrijft over lied 27b: De Heer is mijn licht en mijn heil

Toen ik enige tijd geleden in aanraking kwam met het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk, zag ik tot mijn blijdschap dat als lied 27b De Heer is mijn licht en mijn heil was opgenomen. Ik heb dit lied jarenlang als cantor in de katholieke kerk gezongen, dus ik zong het dan als voorzanger en het refrein werd door de kerkgangers meegezongen.

De antwoordpsalm is voor mij een heel geliefd moment in een viering. Het zorgt voor rust en concentratie, en door het refrein te herhalen kom je in aanraking met je diepere gevoelens. De antwoordpsalm wordt gezongen tussen de schriftlezing en het evangelie in, en is daar heel goed op zijn plek, tussen het oude testament en het halleluja in, als opmaat naar het Heilig Evangelie. De antwoordpsalm zingt als een gebed: ik streef er altijd naar dat de mensen mij goed kunnen verstaan als ik de coupletten zing, en het met hun ogen dicht binnen kunnen laten komen.

Wat spreekt mij zo aan in dit lied? Allereerst het refrein dat steeds weer terugkomt:

De Heer is mijn licht en mijn heil,
wie zou ik dan vrezen?

Je mag, als kind van God, vertrouwen hebben in deze schepping. Natuurlijk weten we allemaal maar al te goed dat we dagelijks blootgesteld zijn aan bedreigingen van buitenaf, of aan allerlei dingen die we onszelf opleggen. Het is dan heel bevrijdend om te weten, dat je, wanneer je je tot God wendt, je geen angst meer hoeft te hebben, omdat je je bij Hem geborgen weet, in dit leven, maar ook daarna.

De coupletten verdiepen steeds de wens naar die geborgenheid:

dáár te zijn - in het huis van de Heer,
al de dagen mijns levens

en daaruit vloeit dat God tot ons spreekt en we Zijn aanschijn mogen zoeken. Heel logisch eigenlijk, want juist door Hem te zoeken, en zo een relatie met Hem op te bouwen, wordt je als Zijn kind in staat gesteld om te groeien, en zul je merken dat je sterker wordt je veel minder bang hoeft te zijn.

Ik heb heel mooie, maar ook moeilijke jaren gehad in de katholieke kerk, en ben daar geconfronteerd met het feit dat er zeer velen zijn die zich volgeling van Christus noemen, en die homo- en biseksualiteit alsmede transgender zijn radicaal afkeuren. Ook heb ik van de leiding van de kerk nooit enige steun van betekenis ervaren. Zo af en toe zing ik toch nog wel eens als cantor, in een wat meer liberale club mensen die kerkt in een cultureel centrum vlakbij mijn huis, dat binnenkort waarschijnlijk dicht moet, maar waar wèl elke week veel mensen komen.

Ik zing daar, omdat ik graag zing, maar ook omdat ik, als ik een lied als dit zing, mij sterk en geborgen kan voelen. Wat er ook gebeurt.

Vincent Veenstra is in het dagelijks leven eigenaar van een pianozaak in Hoorn, werkt als magnetiseur, en is betrokken bij diverse LHBT activiteiten in Hoorn, zoals de jaarlijkse roze viering en de maandelijkse ontmoetingsavonden van WFGAY. Ook was hij 20 jaar gespreksleider bij De Kringen in Hoorn.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen