Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Lied van de maand

Liedboek - zingen en bidden in huis en kerkLiedboek - zingen en bidden in huis en kerkOp zaterdag 25 mei 2013 is, 40 jaar na het Liedboek voor de Kerken, een nieuw liedboek verschenen: Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Hoe LHBT-vriendelijk is dit liedboek?

Lees iedere maand een LHBT-vriendelijk lied!


 

Tom Mikkers schrijft over lied 725: Gij boden rond Gods troon

Het nieuwe liedboek is me eigenlijk nog vreemd. Groot is mijn bewondering voor degenen die dit voor elkaar hebben gekregen. Ik denk dan ook aan het vele werk dat erin is gaan zitten. En probeer maar eens verschillende protestantse kerken op een lijn te krijgen. Dat is niet eenvoudig.

Lees meer...

Ko Joosse schrijft over lied 936: Luister naar de wind

Het nieuwe Liedboek, dat nu een paar maanden uit is, zou je kunnen vergelijken met een schatkist vol grote en kleine kostbaarheden, oud en nieuw, stoffig en fris. Een kleinood wat mij inmiddels heel dierbaar is geworden, is het lied Luister naar de wind (nr. 936).

Lees meer...

Marianne Welten schrijft over lied 783: Voor mij is geluk

Variatie op een vuurwants

De uitnodiging voor het Lied van de Maand was voor mij de aanleiding het Liedboek aan te schaffen. Grootgebracht in de rooms-katholieke traditie heb ik geen band met het liedboek opgebouwd zoals veel anderen die hebben. Alleen in de oecumenische (roze) vieringen die ik de afgelopen jaren bezocht heb ik er, beperkt en indirect, liederen uit leren kennen. In het voorwoord zie ik alle kerken die hebben bijgedragen aan dit Liedboek: daar al begint de diversiteit! En ik voel plaatsvervangende schaamte dat de Nederlandse Rooms Katholieke Kerk er blijkbaar voor heeft gekozen zich hier niet bij aan te sluiten…
Maar goed, voor mijn Lied van de Maand mocht ik opeens kiezen uit ruim duizend – voor mij grotendeels onbekende – liederen: wat een uitdaging!

Lees meer...

Wielie Elhorst schrijft over lied 912: Neem mijn leven

Ik ben niet opgegroeid in de traditie van het Liedboek voor de kerken en het heeft me best moeite gekost een beetje thuis te raken in een mij grotendeels vreemde liedtraditie. Nog steeds ontdek ik dat bepaalde liederen in het Liedboek, nu dan het nieuwe, bepaalde associaties oproepen en door de gebruikers soms in het bijzonder verbonden zijn met een bepaalde gebeurtenis of met een bepaalde dag in het kerkelijk jaar. Liederen maken geschiedenis in de levens van mensen. Ik heb van de nood inmiddels maar een deugd gemaakt en gebruik als predikant mijn onbevangenheid om de orde van een kerkelijke dienst soms een wellicht wat onverwachte wending te geven. Zo maakt het kerkelijke lied door mij ook weer een heel klein beetje geschiedenis.

Lees meer...

Jenni Schuldink schrijft over lied 188: Bij de Jakobsbron

1016 liederen bevat ons nieuwe liedboek. Met het verzoek hier een lied uit te zoeken dat me aanspreekt brak het zweet me wel even uit. Maar zoals wel vaker kwam de oplossing vanzelf. Met onze cantorij zijn we al druk bezig om nieuwe teksten en melodieën aan te leren. Lied 188 kwam voorbij en die raakte me. Het gaat over het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw (Johannes 4).

Lees meer...

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen