Algemene informatie

De Stichting Menno Mulder Fonds (Stichting MMF) is gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41214055. De Stichting is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het fiscaalnummer van de Stichting is 8052.59.326.

Het rekeningnummer van de Stichting is NL85 INGB 0001 5714 42 t.n.v. Menno Mulder Fonds te Amsterdam.

Het bestuur van de Stichting Menno Mulder Fonds is als volgt samengesteld:

Voorzitter drs. ds. J.H.W. Elhorst
Secretaris drs. ds. F.R. Brommet
Penningmeester A.W. Borgdorff
Leden mr. H.H.T. de Boer
A.H. Funcke MA
A.W. Maat