Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Missie LKP

Het LKP streeft naar een volwaardige plaats voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender vrouwen en mannen in de samenleving, in het bijzonder in de kerken. Persoonlijke seksuele voorkeur heeft geen betekenis voor professionele of vrijwillige, al dan niet ambtshalve in de kerken uitgevoerde taken, noch zou deze een rol mogen spelen in de bediening van de sacramenten en het (in)zegenen van relaties.

 Het werk van het LKP is tweeledig:

  • dienstverlening aan de aangesloten groepen:
  • een stem geven aan gelovige holebitra’s in de breedte van de homo-/lesbische gemeenschap en in de kerk en de maatschappij in het algemeen.

De bij het LKP aangesloten groepen zijn zeer verschillend van karakter en grootte. Het doel van de meeste groepen kan worden omschreven als: ‘werken aan mentaliteitsverandering binnen de kerken’. In sommige groepen wordt persoonlijke emancipatie als één van de doelen gezien; in vele groepen zijn een groter zelfbewustzijn en toegenomen vrijmoedigheid bijeffecten van de activiteiten die men onderneemt.

Het LKP is betrokken bij de jaarlijkse Pride Kerkdienst tijdens Amsterdam Pride en de Pink Christmas Kerkdienst in Amsterdam in december.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen