Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Over LKP

Het LKP is een koepelorganisatie van ruim 20 groepen op het terrein van geloof, kerk en homoseksualiteit.

Aangesloten groepen

Er zijn ruim twintig groepen en organisaties aangesloten bij het LKP. Ze laten een grote diversiteit zien. Er zijn landelijk werkende groepen en regionale/plaatselijke organisaties.

Lees meer...

Aansluiten bij LKP?

De bij het LKP aangesloten organisaties laten een grote diversiteit zien. Juist om en ter wille van deze diversiteit zal het LKP nieuwe groepen nooit a priori uitsluiten.

Lees meer...

Het wordt beter

Dit artikel bevat een Youtube videoVoorzitter Wielie Elhorst en vice-voorzitter Heleen de Boer hebben een bijdrage geleverd aan de serie ‘Het wordt beter’

Lees meer...

Missie LKP

Het LKP streeft naar een volwaardige plaats voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender vrouwen en mannen in de samenleving, in het bijzonder in de kerken. Persoonlijke seksuele voorkeur heeft geen betekenis voor professionele of vrijwillige, al dan niet ambtshalve in de kerken uitgevoerde taken, noch zou deze een rol mogen spelen in de bediening van de sacramenten en het (in)zegenen van relaties.

Lees meer...

Blad: Vroom & Vrolijk

Vroom & Vrolijk was een kwartaalblad over homoseksualiteit en geloof. Elke aflevering (van meestal 20 paginas) bevatte:

  • enkele grote(re) artikelen;
  • mededelingen en berichten vanuit de aangesloten groepen, kerk en samenleving;
  • boek- en filmbesprekingen;
  • vaak een interview;
  • een agenda.

Het blad werd uitgegeven door de theologische uitgeverij Narratio.
Helaas is de uitgave van dit blad gestopt, het laatste nummer verscheen eind 2007.

Het blad heeft een eigen website waarop de nummers van de laatste jaargang als pdf file zijn te downloaden.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen