Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Aangesloten groepen

Er zijn ruim twintig groepen en organisaties aangesloten bij het LKP. Ze laten een grote diversiteit zien. Er zijn landelijk werkende groepen en regionale/plaatselijke organisaties.

Landelijke groepen

In de eerste plaats kan er onderscheid worden gemaakt tussen landelijke en lokale tot regionale groepen. Een groep wordt als 'landelijk' gekarakteriseerd zodra men in tenminste twee plaatsen (of regio's) een groep met activiteiten heeft.
Sommige landelijke groepen richten zich alleen of primair op leden van een bepaald kerkgenootschap, of op kerkleden die affiniteit hebben met de charismatische beweging binnen de kerken (dat is een plek waar ook leden van Pinksterkerken zich thuis kunnen voelen). In enkele landelijke groepen is gezelligheid en ontmoeting een belangrijk aspect: De Kringen en ChristenQueer.

In het menu aan de linkerkant kunt u onder de optie 'Over LKP' kiezen voor 'Aangesloten groepen', en vervolgens voor 'Landelijk'. Daar treft u een overzicht aan van alle landelijke groepen die aangesloten zijn bij het LKP.

Regionale/plaatselijke groepen

Van de plaatselijke groepen geven er verscheidene voorlichting; andere hebben (daarnaast) pastorale zorg, toerusting en ontmoeting in hun taakomschrijving staan; sommige plaatselijke groepen organiseren ook roze vieringen.
In enkele groepen bewegen de deelneem/st/ers zich op het terrein van de theologie: landelijk het Werkverband van Queertheologen en het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores. Daarnaast is er een Vlaamse holebipastores-groep.

In het menu aan de linkerkant kunt u onder de optie 'Over LKP' kiezen voor 'Aangesloten groepen', en vervolgens voor 'Regionaal/plaatselijk'. U ziet dan het overzicht met alle regionale en plaatselijke groepen die aangesloten zijn bij het LKP.

Alleen voor vrouwen

Sommige groepen staan alleen open voor vrouwen: ChristenQueer kent naast regionale gemengde groepen, ook regionale vrouwengroepen. Plaatselijk tot regionaal zijn er het Lesbisch Theologisch Werkgezelschap Sappho (Utrecht), de Lesbische vrouw-en-geloof groep Noordholland-Noord en de Lesbische vrouwen in de kerk Leiden en omgeving.

Diverse groepen

Naast de groepen die bij het LKP zijn aangesloten, is er nog een digitale christelijke gemeenschap met een forum (let wel: sommige van de aangesloten groepen kennen ook een forum): het Regenboogforum voor mannen en vrouwen.
Sinds enkele jaren bestaat de Praatgroep Caritas voor gelovige ouders met een homoseksueel kind; deze groep heeft nu haar eigen website.
Voor groepen die geen christelijke achtergrond hebben, verwijzen wij u graag naar de Homo-Startpagina resp. Lesbisch-Startpagina.  

Uw organisatie en het LKP

Zou uw organisatie kunnen passen bij het LKP? Lees verder: Aansluiten bij LKP?

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen