Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Uitspraken adjunct-hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad beschamend en onvolledig

De christelijke LHBT-/homo-organisaties LKP, ContrariO, CHJC, Mirre en HolyFemales.nl (verenigd in de zogenaamde LCC Plus organisaties) schamen zich diep voor de uitspraken die adjunct-hoofdredacteur dhr. J.M. de Bruijn van het Reformatorisch Dagblad op 8 oktober jl. deed over het tv-programma 'Boer zoekt vrouw' en de noodzakelijkheid al dan niet van wetgeving voor de gelijke behandeling van LHBT'ers in Moldavië.

Liefdevolle en barmhartige houding ver te zoeken

De LCC Plus organisaties erkennen het recht op vrije meningsuiting voor iedereen, maar zijn van mening dat de uitspraken van genoemde medewerker beschamend en onvolledig zijn. Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP: "Als christelijke organisaties vragen wij ons af met name waar de liefde en de barmhartigheid van deze RD-medewerker te vinden is voor mensen in de knel en waarom hij zich zo slecht heeft laten voorlichten over de werkelijke situatie van LHBT'ers in landen als Moldavië."

Geen enkele kerk in Oost-Europa wil (christelijke) LHBT'ers ‘onderdak’ bieden

Van 3-7 oktober jl. vond in Moskou de vijfde conferentie van christelijke LHBT-groepen in Oost-Europa en Centraal-Azië plaats. Mariecke van den Berg, stafmedewerker van de LCC Plus Projecten, was aanwezig: "De verhalen over bedreiging, geweld en onveiligheid van de mensen die we hebben ontmoet, waren zorgwekkend. De realiteit is dat er in een miljoenenstad als St. Petersburg geen enkele kerk of geloofsgemeenschap is die openlijke LHBT'ers een veilig geestelijk onderkomen wil bieden. De realiteit is dat je in elkaar wordt geslagen als je op een feestje zegt dat je gay bent. Activiteiten als de Gay Pride en eigen organisaties zijn dus broodnodig, voor zelfwaardering en voor veiligheid die verder op geen enkele plek gegarandeerd wordt, zelfs niet mét wetgeving voor gelijke behandeling."

Gezamenlijke inzet voor de bescherming van LHBT-mensen in de knel noodzakelijk

De LCC Plus organisaties roepen het Reformatorisch Dagblad op afstand te nemen van de uitspraken van haar adjunct-hoofdredacteur, zowel over de vermeende strategieën achter het programma ‘Boer zoekt vrouw’ als over de veronderstelde ‘gunstige’ situatie van LHBT’ers in Moldavië. Daarnaast roepen de LCC Plus organisaties het dagblad, maar ook andere christelijke kranten, organisaties, politieke partijen en kerken op, zich serieus te verdiepen in de onveilige en zorgwekkende situatie van LHBT'ers in Oost-Europa en zich in te zetten voor het verbeteren van hun situatie, met de houding van liefde en barmhartigheid en de verontwaardiging over onrecht die alle christenen zou moeten kenmerken. Voor het zoeken van een veilige leef -en geloofsomgeving van (christelijke) LHBT'ers is een eensluidend moreel oordeel over seksuele oriëntatie of genderidentiteit niet noodzakelijk, wel een houding die afstand neemt van onnodig grievende uitspraken en feitelijke onvolledigheid.

LCC Plus organisaties over de grens

De LCC Plus organisaties voeren vijf projecten uit voor de sociale acceptatie van christelijke LHBT'ers. Een van deze projecten is getiteld 'Over de grens' en heeft als doel christelijke LHBT-organisaties in Oost- en Zuid-Europa te ondersteunen in de dialoog die zij zoeken met kerken en overheden. Meer info is te vinden op: www.lccprojecten.nl.

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

 

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen