Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Stichting Dignity stopt maandelijkse vieringen...

In maart 1988 organiseerde stichting Dignity de eerste Eucharistieviering en dat heuglijke feit wordt in maart 2013 (zondag Laetare) herdacht. De stuurgroep van Dignity heeft inmiddels vastomlijnde ideeën voor de viering van dit heuglijke feit. Helaas zal dit voorlopig ook de laatste maandelijkse viering zijn. Mede daarom zal dit een speciale viering worden.

De toekomst van Dignity

Floris Michiels van Kessenich had bij het oprichten van de Stichting voor ogen dat de homo en lesbo ooit volledig geaccepteerd en geïntegreerd zou zijn in de Rooms Katholieke Kerk. Het ging echter anders. Naarmate de tijd vordert lijkt de openheid voor dialoog steeds geringer te worden. Voor steeds meer mensen is spiritualiteit belangrijker dan religiositeit. Steeds minder mensen voelen de noodzaak om bij de Rooms Katholieke Kerk te horen. Zij kiezen voor eigen verantwoordelijkheid en zoeken voor invulling van hun spiritualiteit in een breder veld. Het kiezen voor eigen verantwoordelijkheid is misschien ook wel juist datgene wat Christus ons heeft voorgedaan.

Tegenover de moeizame relatie van "de homo" met de kerkleiders staat dat het homo-zijn  in veel basisgemeenschappen / parochies steeds minder vaak een issue is. Dignity mocht dat ook ondervinden toen we op zoek waren naar een plek om te vieren, nadat vast kwam staan dat de kapel op de Hobbemakade niet meer beschikbaar zou zijn. We waren van harte welkom in de Magdalena parochie en toen ook de Magdalenakapel zou gaan sluiten is de overstap naar de Maranathakerk van de Thomas van Aquinoparochie zonder al te veel problemen verlopen.

Dignity: inspiratiebron

Heeft het bestaan van de Stichting daaraan bijgedragen. Wellicht wel. Onze vieringen en bijeenkomsten zijn voor velen van ons altijd een inspiratiebron geweest om mee verder te kunnen in de eigen omgeving. Zelf noemde ik onze maandelijkse vieringen een plaats om bij te tanken om in de eigen geloofsgemeenschap weer verder te kunnen.  Anderen ervoeren bij ons de troost of vonden de kracht te geloven dat er genoeg redenen zijn om aan te nemen dat zij niet verdoemd waren. Door de inspirerende preken van de voorgangers of door de gesprekken met andere Dignity bezoekers.

We moeten echter ook constateren dat de groep steeds kleiner wordt. Langzaamaan vallen er mensen weg door verhuizen, overlijden of om andere redenen, misschien ook wel omdat ze het voortaan ook zonder dat maandelijkse bijtanken kunnen.

Maandelijkse vieringen niet meer haalbaar

Het wordt daarmee wel steeds moeilijker om voldoende mensen te vinden die de verantwoordelijkheid voor het “maandelijkse reilen en zeilen” op zich willen nemen. De stuurgroep heeft goed nagedacht over deze ontwikkelingen en uiteindelijk met pijn in het hart het besluit genomen om de maandelijkse vieringen, na de jubileumviering in maart, te stoppen. We hopen dan natuurlijk op een mooie bijeenkomst om enerzijds te vieren dat we 25 jaar lang inspiratiebron voor velen hebben mogen zijn en anderzijds een mooi einde te maken aan de traditie van de maandelijkse vieringen.

Voor wat er na de viering van maart moet gebeuren is nog geen vastomlijnd plan, maar er wordt gedacht aan twee vieringen per jaar bij voorkeur op de twee roze zondagen Laetare en Gaudete. Die vieringen zouden dan wellicht steeds in een andere gastparochie plaats kunnen vinden.
Maar zoals gezegd daar moet nog eens heel goed over nagedacht worden.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen