Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Verkennend onderzoek naar omgaan met conflicten in LHBT-relaties in Nederland

De laatste jaren is er veel aandacht voor het omgaan met conflicten binnen heteroseksuele relaties.
In Nederland is er echter nauwelijks  inzicht hoe binnen de relaties van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers), wordt omgegaan met conflicten. Dit inzicht is wel van belang, vooral om te kunnen bepalen of de beschikbare hulp bij het oplossen van conflicten binnen relaties, ook voldoet aan de behoefte of vraag van LHBT’ers. Daarom hebben GGD Amsterdam, het Sociaal en Cultureel Planbureau en Rutgers WPF het initiatief genomen tot een verkennend, online onderzoek naar ‘conflicthantering binnen LHBT-relaties’.

Met het onderzoek zal niet alleen het inzicht in conflicthantering binnen LHBT-relaties vergroot kunnen worden, maar kan ook een bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de hulp. Het onderzoek staat open voor alle LHBT’ers die een relatie hebben of hebben gehad, en in Nederland wonen.

U kunt de vragenlijst via deze link online invullen.

Indien de link niet direct mocht werken kunt u ook onderstaand adres kopiëren en in uw browser plaatsen:  https://www.ggdsurvey.nl/limesurvey/index.php?sid=59597&lang=nl

Over de resultaten van het onderzoek zal, na consultatie van professionals werkzaam op dit terrein, voor de zomer worden gerapporteerd.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen