Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Christelijke LHBT-organisaties steunen protest tegen anti-homowetgeving Poetin

‘Anti-homowetgeving’ Rusland tendentieus en gevaarlijk
Poetin moet ophouden LHBT’ers moedwillig te marginaliseren en isoleren

Protetbanner LCC Plus Projecten bij bezoek Poetin

Op maandag 8 april a.s. zullen duizenden mensen protesteren tegen de voorgenomen ‘anti-homowetgeving’ in Rusland. De komst van president Vladimir Poetin naar Amsterdam die dag is daarvoor de directe aanleiding. Vijf christelijke LHBT-organisaties (LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl) zullen tijdens dit protest ook ‘acte de présence’ geven. Contacten met zusterorganisaties in Centraal- en Oost-Europa maken duidelijk dat de voorgenomen wetgeving LHBT’ers in Rusland verder marginaliseert en isoleert. Dit effect op de levens van individuele mensen is uiterst zorgwekkend en onacceptabel.

Wetgeving wakkert homofobie verder aan

Openlijk lesbisch, homo, biseksueel of transgender (LHBT) zijn in Rusland vergt moed. De houding van het overgrote deel van de bevolking is ronduit homofoob. De voorgenomen wetgeving van de regering Poetin die de ‘propaganda’ van homoseksualiteit wil verbieden, wakkert deze homofobie aan. Deze neemt nogal eens gewelddadige vormen aan en grijpt diep in in de levens van individuele mensen die niet voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit hebben gekozen. Wim van den Engel, voorzitter van de stuurgroep van de vijf christelijke LHBT-organisaties: ‘De christelijke LHBT-organisaties die aanstaande maandag mee protesteren maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in Rusland en betreuren het bovendien dat veruit de meeste Russische kerken de nieuwe wetgeving en de homofobe houding van zowel regering als bevolking hardop ondersteunen.’

Beroep op familiewaarden vindt geen grond in christelijk geloof

De regering Poetin wil zich met de nieuwe wetgeving sterk maken voor de propaganda van ‘familiewaarden’. Deze zouden mede gedragen worden door de lange christelijke traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Voornoemde christelijke LHBT-organisaties nemen hier met kracht afstand van. Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP: ‘Dit beroep op familiewaarden heeft niets met het christelijk geloof te maken. De door Jezus Christus bepleite relatie van vrijheid, liefde en vrede tussen alle mensen die Hem willen navolgen, stelt juist alle andere relaties tussen mensen onder kritiek. Jezus staat zelf inderdaad voor inclusieve familiewaarden, maar dan in de allereerste plaats in het “zuster- en broederschap” dat ontstaat waar mensen zijn weg van vrijheid, liefde en vrede willen gaan en dat heeft heel weinig met de conventionele burgerlijkheid te maken die de regering Poetin en de kerken willen nastreven in hun beroep op zogenaamde “familiewaarden”.’

Oproep aan de Raad van Kerken in Nederland

In een brief aan de Raad van Kerken in Nederland roepen de vijf christelijke LHBT-organisaties de Nederlandse kerken op om protest aan te tekenen bij de Russische regering en te doen wat in hun vermogen ligt om in de internationale kerkelijke gremia waarin zij samenkomen met kerken uit Centraal- en Oost-Europa duidelijk te maken dat zij zich moeten verzetten tegen de gevaarlijke marginalisering en sociale en geestelijke isolering van (christelijke) LHBT’ers. In Rusland is er geen enkele officiële kerk waar christelijke LHBT’ers zondermeer welkom zijn en met hun vragen en problemen terecht kunnen. Genoemde christelijke LHBT-organisaties vinden dit een schandalige situatie en klagen de harteloze houding van de kerken in Oost- en Centraal-Europa met kracht aan. De Raad van Kerken in Nederland sprak zich al eerder uit over de situatie van LHBT’ers in Rusland en tekende op 17 mei 2011, Internationale Dag tegen Homofobie (IDAHO), een kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homo’s.

Project ‘Over de grens’

In het kader van de LCC Plus Projecten zetten de vijf christelijke LHBT-organisaties zich, ondersteund door het ministerie van OCW, sinds 2012 in voor de ondersteuning van christelijke LHBT-organisaties uit Rusland, Oekraïne en Polen. Dit gebeurt door dialoogtrainingen en door advocacytraining. Met behulp van deze trainingen kunnen organisaties in genoemde landen instrumenten ontwikkelen om in gesprek te gaan met kerkelijke en burgerlijke overheden. In deze ondersteuning wordt samengewerkt met het Europees Forum voor christelijke LHBT-organisaties en met (de Summer School van) het Oost-Europees en Centraal-Aziatisch Forum van christelijke LHBT-organisaties.

Demonstratie tegen ‘anti-homowetgeving’ Rusland

De demonstratie tegen de Russische anti-homowet vindt plaats op maandag 8 april a.s. om 19.00 uur (verzamelen vanaf 18.00 uur) op het Oosterdok in Amsterdam (naast museum NEMO).

Loop mee met de LCC Plus-organisaties!

Als je mee wilt lopen achter het spandoek van de christelijke LHBT-organisaties LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl: we verzamelen om 17.45 uur bij de oost-ingang van Amsterdam-Centraal. Meld je dan op de dag zelf aan bij Wielie Ellhorst (voorzitter LKP). We lopen dan samen met het spandoek naar NEMO, waar de demonstratie plaatsvindt.

Achtergrondinformatie

Meer informatie is te vinden op onderstaande websites:

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen