Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Christelijke LHBT'ers protesteren mee tegen Russische anti-homowetgeving

Protest tijdens bezoek Poetin aan Nederland

Christelijke LHBT’ers sloten zich aan bij het protest tegen de voorgenomen ‘anti-homowetgeving’ in Rusland tijdens het bezoek van president Poetin aan Amsterdam op maandag 8 april 2013. Aan de demonstratie, die veel media-aandacht kreeg, deden ongeveer 3.500 mensen mee. Het protest vond plaats vlakbij de lokatie waar president Poetin op dat moment dineerde: het Scheepvaartmuseum. De christelijke LHBT-beweging  benadrukte in een eerder persbericht dat er geen enkele Bijbelse grond te vinden is voor het argument van bescherming van familiewaarden waarop de nieuwe Russische wet zich beroept. De wet beoogt de ‘homo-propaganda’ gericht op kinderen en jongeren te verbieden om 'het gezin' te beschermen.

Wij zijn allen één in Jezus Christus, en het “zuster- en broederschap” dat daardoor ontstaat is het enige wat telt. Dat is zoals het spandoek het zegt: “de inclusieve familie”. De door Jezus Christus bepleite relatie van vrijheid, liefde en vrede tussen alle mensen die Hem willen navolgen, stelt juist alle andere relaties tussen mensen onder kritiek, zeker de conventionele relaties.
In een brief aan de Raad van Kerken in Nederland roepen christelijke LHBT-organisaties de Raad op om kerken uit Centraal- en Oost-Europa op dit uitgangspunt te wijzen. Zeer recent heeft de Nederlandse Raad van Kerken laten weten aan dit verzoek te willen voldoen.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen