Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

IDAHO-wakes en -gebedsdiensten in heel Europa

Op vrijdag 17 mei is het weer IDAHOT, de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie. Over heel de wereld vinden activiteiten plaats om geweld tegen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuele en transgenders van welke soort dan ook onder de aandacht te brengen. In Den Haag brengt het ministerie van OCW dit jaar mensen uit heel de wereld samen voor overleg en actie. Koningin Maxima woont de openingsceremonie bij.

17 mei IDAHOAl enige jaren wordt vanuit het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen gestimuleerd wakes en gebedsdiensten te organiseren om ook in en vanuit de kerken LHBT-geweld onder de aandacht te brengen en te bidden voor hen die het slachtoffer zijn geworden van dit geweld. Dit jaar zijn er 46 gebedsdiensten en -wakes in 42 steden en 9 landen in heel Europa georganiseerd: gelegenheid om stil te staan en stil te zijn bij wat kwetsbaar is en om inspiratie voor actie op te doen.

In Polen is onderstaand gebed gemaakt, dat in zes Poolse steden zal klinken. Het is één van de vele IDAHO-gebeden deze dagen. Het LKP deelt het graag met alle mensen van goede wil.

Lord,

You are the Source of True Love. Please, let it be our wealth.
Thank You for Your strength and grace.
Your love, Jesus, is great and comes in abundance.

These are our hearts.
They belong to You.
Ignite them and let us be Your light in the world.
You are the fulfilment of our desires,
because You are the truth.

We are hurting each other,
because we cannot handle our own emotions.
Please give us Your serenity
and we will be able to trust and respect ourselves.
Strengthen us and make us wise.
Let us understand that everyone has the right to be him- or herself
and live in peace and harmony.
Your divine power gives us life
and the light, which leads us to You,

With You, Lord, by our side there is no pain and nothing to be afraid of.
In our hearts there is a place for our brothers and sisters - victims of hatred and violence.
Their agony will not be forgotten.
Thanks to You our societies are changing right now.
We praise You, Lord.
Our aim is to serve You, God.
Freedom is Your most valuable gift to us.

Your love turns hatred into ashes.
Preaching your mercy is our vocation.
Your word is a lamp for us, a light on our path.
These who are gone, still are with us in our hearts supporting us.

Amen

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen