Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Studiedag: Wat is de liefde waard?

Foto Wat is de liefde waard?

Studiedag over relaties, kerk en zegen

Hetero of homo. In de samenleving komen verschillende relaties voor en de diversiteit wordt alleen maar groter. Daardoor kan er een kloof ontstaan met de kerk waar men nog sterk uitgaat van de traditionele relatie tussen een man en een vrouw. Hoe kan de kerk omgaan met de ontwikkelingen in onze samenleving op dit terrein?

Daarom organiseert de PThU samen met predikantenbeweging Op Goed Gerucht, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en het LKP – koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging op 30 oktober een studiedag over relaties, kerk en zegen. Deze drie organisaties kaartten eerder binnen de Protestantse Kerk de status van het huwelijk aan: kerkordelijk wordt er nog altijd een onderscheid gemaakt tussen de verschillende huwelijksvormen die in Nederland mogelijk zijn.

De openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht is een heet hangijzer in de kerk. Het zorgt voor conflicten en onbegrip: een deel van de gelovigen staat hier positief tegenover, maar voor anderen ligt het gevoelig.

De studiedag ‘Wat is de liefde waard?’ wil vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven kijken naar dit onderwerp: theologisch, sociologisch, juridisch en kerkhistorisch. Daarnaast is er ook ruimte voor een persoonlijk geluid: hoe kijken voor- en tegenstanders in deze kwestie tegen de discussie aan?

Mensen uit de volle breedte van de kerk leveren hun bijdrage aan de studiedag: van Piet Vergunst, secretaris van de Gereformeerde Bond tot Marco Derks, promovendus en voormalig projectmanager voor projecten voor sociale acceptatie van LHBT’s in christelijke kring. Onder meer Kees van der Kooi en Heleen Zorgdrager zullen zorgen voor een wetenschappelijke benadering van het onderwerp. Andere bijdragen worden geleverd door: Leon van den Broecke, Nick Everts, Everdien Hagen, Klaas Douwes, Ad Prosman, Ciska Stark en Wielie Elhorst.

Praktische informatie

Datum: 30 oktober
Tijd: 10.30-16.00 uur
Locatie: PThU Amsterdam
Kosten: € 15 inclusief lunch (studenten € 7,50)
Opgave via de PThU

Download de flyer

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen