Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Onderzoek zelfstigmatisering transgenders

Transgenders hebben vaak te maken met discriminatie, vooroordelen en stigma’s vanuit de samenleving. Dit kan invloed hebben op het zelfbeeld van transgenders. Wij nodigen u daarom graag uit om mee te doen aan een onderzoek naar zelfstigmatisering. De kennis over (zelf)stigmatisering kan ermee worden vergroot, en uw deelname kan eraan bijdragen om de hulpverlening aan transgenders te verbeteren. Het wordt zeer gewaardeerd als u meedoet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Klinische Psychologie van de Open Universiteit. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de mate waarin zelfstigmatisering een rol speelt, welke gevolgen dit kan hebben en op welke manieren ermee wordt omgegaan. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de rol van spiritualiteit en religie, en of dit effectieve manieren zijn om met zelfstigmatisering om te gaan.

Meedoen aan het onderzoek is volledig anoniem en ook vrijwillig. Met uw deelname geeft u toestemming tot het anoniem gebruik van de gegevens. Deze gegevens zijn niet tot u te herleiden. U kunt overigens op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen stoppen met het onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die u via internet kunt invullen. Dit zal ongeveer 25 minuten van uw tijd in beslag nemen. Als je wilt meedoen klik dan op https://www.vumc.nl/afdelingen/PGV/21191251/. Je krijgt dan meer informatie en kunt daarna direct naar het onderzoek.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Drs. Nico de Reus (VUmc)

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen