Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

In gesprek met ds. Emmanuel Konney over seksuele diversiteit

Slotpresentatie projecten sociale acceptatie van christelijke LHBT+-personen

Begin februari 2018 kwam ds. Emmanuel Konney van de Pentecost Revival Church in Amsterdam Zuidoost in opspraak. In het tv-programma Nieuwsuur vergeleek hij homoseksualiteit met criminaliteit en dat viel niet in goede aarde. Verschillende organisaties die met de sociaal geëngageerde predikant samenwerkten, zegden hun samenwerking op of namen afstand van zijn uitspraken. De LCC Plus Organisaties, verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten voor de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring, nodigden hem uit voor een dialooggesprek. Dit vindt op vrijdag 20 april a.s. plaats in de kerk van ds. Konney zelf, voorafgaand aan de slotpresentatie van de in 2015-2018 uitgevoerde LCC Plus Projecten.

Op het snijvlak van culturen en identiteiten

Amsterdam-Zuidoost herbergt een groot aantal kerken waarin christenen samenkomen met een niet-Nederlandse achtergrond, aangeduid met ‘Migrantenkerken’. De Pentecost Revival Church van ds. Konney is er daar één van. Deze kerk wordt vooral bezocht door Ghanese christenen. Het spreekt voor zich dat deze gemeenschap niet zonder meer dezelfde waarden en normen deelt als de Nederlandse cultuur, ook ten aanzien van seksualiteit en seksuele diversiteit. Dit verklaart tegengestelde meningen of een andere manier van spreken over dit soort onderwerpen. In het voorgenomen dialooggesprek op vrijdag 20 april a.s. gaat ds. Konney in gesprek met ds. Wielie Elhorst, projectmanager van de LCC Plus Projecten en LHBT-predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam, over wat leven en werken op het snijvlak van culturen en identiteiten betekent.

Sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke gemeenschappen

Na het dialooggesprek vindt de slotpresentatie van de projectperiode 2015-2018 van de LCC Plus Projecten plaats. Deze projecten beogen de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. Het publieksverslag wordt overhandigd aan de Directeur Emancipatie van het Ministerie van OCW Jacqueline Prins die de projecten financieel heeft ondersteund. De projecten ondersteunden initiatieven in de gemeenschappen van reformatorische en evangelicale christenen, de gemeenschap van gelovige transgenders en het christelijke onderwijs.

Slotpresentatie

Het dialooggesprek en de slotpresentatie vinden plaats op vrijdag 20 april a.s. in de Pentecost Revival Church in Amsterdam Zuidoost, gebouw ‘Charity’s House’, Bijlmerdreef 1239 (www.charityshouse.nl). De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus organisaties zijn vijf christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: www.lccprojecten.nl.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen