Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Impressies LHBT-ontbijt 25 januari 2014

Op 25 januari 2014 werd op initiatief van het LKP een ontbijt voor LHBT'ers georganiseerd in IJmond. Enkele deelnemers doen verslag van de bijeenkomst, en delen hun ervaringen. Het was de eerste keer dat het LKP iets dergelijks organiseerde en het was een groot succes. Natuurlijk moeten er de volgende keer dingen anders, maar wij kijken toch terug op een mooie en vruchtbare ochtend. Het ontbijt zal een vervolg gaan krijgen ergens dit jaar in Alkmaar.

Langzaamaan druppelen enkele mensen de De Thouarszaal van de doopsgezinde gemeente IJmond binnen. Tassen met inkopen worden in de keuken neergezet, en spontaan steekt iedereen de handen uit de mouwen om de ontbijttafel te dekken. Mannen en vrouwen die niet daar niet eerder waren geweest leken zich direct thuis te voelen in zowel de ruimte als met elkaar. Een 18-tal (niet meer) kerkelijke/christelijke/gelovige LHTB-ers ontmoetten elkaar uit de regio Haarlem -  IJmond en Alkmaar-Hoorn omdat ze gehoor gaven vanuit de landelijke LKP-oproep  (en geïnspireerd door het door het Menno Mulder Fonds gesponsorde Try Out ontbijt) een regionaal ontbijt op te starten waar, behalve gezellig eten, vooral ook ruimte bestaat om vanuit een religieus perspectief in gesprek te raken over wat hen bezighoudt. Er moet stimulering en verbondenheid vanuit gaan. Dat werd des te meer belangrijk toen sommige aanwezigen vertelden van de kerk te zijn afgedreven, terwijl anderen de kerkelijke gemeenten actief bleven bezoeken, daar zelfs als LHTB-er hun brood aan verdienden als diaconaal werker, predikant of door middel van een ander ambt. De vraag die bij mij bleef nagalmen is: wat kunnen wij voor elkaar betekenen om zin te blijven geven aan ons mens-zijn? Dat jonger en ouder op deze ochtend afkwamen vond ik zelf hoopgevend. Wat kunnen de ouderen voor de jongeren betekenen in hun ‘struggle for life’? En wat kunnen jongeren betekenen voor de ouderen? Aan elkaar veiligheid bieden bedacht ik me na afloop. Dat is voor mij de reden om een volgende keer opnieuw aanwezig te zijn bij een LHTB-ontbijt. Misschien komen er meer mensen naar toe (Pieter Post).

Andere deelnemers zeiden:

"Klaas en ik (Minne) zijn samen naar het ontbijt gegaan. Het was goed en fijn om er te zijn. Fijne gesprekken en heerlijk gegeten. Wat fijn was dat mensen uit alle denominaties aanwezig waren. Voor herhaling vatbaar!"

"Onderweg terug naar huis van een leuk dagje Beverwijk. Vanochtend eerst ontbijt gehad bij een toch wel heel goed initiatief van de kerken daar."

"Het was een goed samen zijn, alleen had er nog veel meer ruimte mogen zijn voor gesprek met elkaar, want het is goed elkaar op deze manier te ontmoeten."

"Voor een eerste keer was het meteen een geslaagde activiteit en een mooi voorbeeld. Dit krijgt zeker een vervolg op een andere locatie."

"Het was goed, maar ik ben gematigd positief, want eigenlijk had ik nog veel meer met elkaar willen spreken. Tijd te kort dus gewoon.
Het ontbijt is een goede manier om als kerken te laten zien dat je open staat, een welkome kerk wilt zijn, ook voor lhbt."

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen