Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Rooms-katholieke Vredeskerkparochie Amsterdam participeert in tweede Nederlandse IDAHOT-wake

17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOT). Al enige jaren is de IDAHOT-wake in tientallen steden in Europa en Zuid-Amerika een bekend begrip. Op zondag 17 mei organiseert de Oranjekerk in Amsterdam in samenwerking met de Stichting LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, de tweede IDAHOT-wake in Nederland. Deze keer participeert ook de rooms-katholieke Vredeskerkparochie in de organisatie van de wake.

Geweld tegen LHBT-mensen gedenken

Het christelijke LHBT-initiatief Progetto Gionata uit Italië geeft ieder jaar een aanzet tot het organiseren van een wake. De bedoeling van de wake is vanuit de kerk en in samenwerking met al dan niet christelijke LHBT-organisaties stil te staan bij het geweld waaronder lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) wereldwijd te lijden hebben, fysiek en verbaal, openlijk en subtiel. Jantine Heuvelink, predikant van de Oranjekerk: “Toen in 2014 vanuit het LKP de vraag kwam of de Oranjekerk de plek zou kunnen zijn om een IDAHOT-wake te organiseren, hoefde ik niet lang na te denken. Van harte wil de Oranjekerk een plaats zijn waar ieder mens welkom is. Het past dan ook bij ons om op de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie ruimte te bieden om samen stil te staan bij het wereldwijde geweld tegen LHBT-mensen. Ook willen we het verlangen en de hoop delen dat het anders kan. Wij realiseren ons heel goed dat ook en soms juist kerken schuldig zijn aan geweld jegens LHBT’ers. Het is daarom goed door de wake voluit te erkennen dat de kerken een verantwoordelijkheid hebben in het scheppen van een veilig klimaat voor LHBT’ers. ”

Vredeskerkparochie doet mee

Al jaren bestaat er tussen de protestantse Oranjekerkgemeente en de rooms-katholieke Vredeskerkparochie een goede relatie. De parochie stemde daarom ook van harte in met de samenwerking voor de IDAHOT-wake. Pastor Pierre Valkering: “Wij gaan graag in op de uitnodiging om mee te doen. Ook de Katechismus van de Katholieke Kerk (1993) moedigt ons daartoe aan door te stellen dat iedere vorm van onrechtmatige discriminatie van homo's vermeden moet worden.” Pastor Valkering participeert zelf in de wake en verzorgt daarin de gebeden. In Italië participeren al langer rooms-katholieke parochies in de IDAHOT-wake.

IDAHOT-wake

De IDAHOT-wake vindt plaats op zondag 17 mei om 20.30 uur in de Oranjekerk in Amsterdam, Tweede Van der Helststraat 1-3. Meer informatie en een routebeschrijving zijn te vinden op www.oranjekerkamsterdam.nl en www.lkp-web.nl. De getuigenissen worden afgelegd door Jelmer Rozendal, Dino Suhonic en Barbara Rogoski. De cantorij van de Oranjekerkgemeente en het Rozenkoor, zangeres Marene Elgershuizen, pianist Angelique van Hest, organist Jos van der Bijl en predikanten Jantine Heuvelink en Wielie Elhorst en pastor Pierre Valkering verlenen hun medewerking aan de wake. De wake is toegankelijk voor iedereen en duurt ongeveer een uur. Na afloop van de wake is er gelegenheid tot napraten en ontmoeting in de inloopruimte van de Oranjekerk. Meer informatie over IDAHOT: www.dayagainsthomophobia.org

Oranjekerk Amsterdam, Vredeskerk Amsterdam en LKP

De Oranjekerk staat in het hart van de Pijp in Amsterdam. Het is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. De Oranjekerk is een levendige kerk, waar iedereen een steentje aan bijdraagt. Er is ruimte voor vernieuwing, zonder het verleden af te schrijven. De Oranjekerk is betrokken bij haar mensen, bij de buurt en bij iedereen die dichtbij of ver weg hulp of aandacht nodig heeft. Website: www.oranjekerkamsterdam.nl. De Vredeskerk staat ook in de Pijp en is al net zo dynamisch en buurtgericht. Website: www.amsterdam.vredeskerk.nl.

Het LKP is de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Het LKP brengt ongeveer twintig lokale, regionale en landelijke christelijke LHBT-groepen en –organisaties samen en streeft in kerk en samenleving volledige gelijkwaardigheid na voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Website: www.lkp-web.nl

Download hier de flyer van de IDAHOT-wake 2015

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen