Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Christelijke homotherapie?

Naar aanleiding van berichtgeving in Trouw - d.d. 17-01-12:
Homoseksualiteit is noch een ziekte noch een psychische afwijking noch een zonde en hoeft dus niet met een therapie te worden behandeld. Waar christelijke homo’s en lesbiennes wel behoefte aan hebben, zijn organisaties en geloofsgemeenschappen die hen helpen hun eigen oriëntatie te accepteren en te mogen ervaren dat christelijk geloof en homoseksualiteit elkaar niet uitsluiten. Veel van dit soort organisaties zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie voor groepen kerk en homoseksualiteit (LKP).

Het LKP, de Stichting Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit, maakt zich zorgen over de schadelijke effecten van therapieën zoals die door organisaties als Different worden aangeboden en heeft daar daarom grote twijfels bij. Bijbelse argumenten die bij een dergelijke therapie worden aangedragen blijken bij zorgvuldige bestudering van de context geen stand te houden.

Het LKP roept de overheid op vergoeding van ondeugdelijke en schadelijke ‘homo- therapieën’ niet langer voor vergoeding door verzekeringen in aanmerking te laten komen.

Voor meer informatie, neem contact op met Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP, tel. (06) 22 85 76 76.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen