Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Eerste kamer behandelt wetsvoorstel annulering enkele-feit constructie

Op dinsdag 3 februari 2015 behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel tot annulering van de zgn. enkele-feitconstructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). De alliantie van christelijke LHBT-organisaties LCC Plus stuurde een brief over haar zienswijze op bovengenoemde problematiekn aar de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. U kunt deze brief hier lezen.

Meer informatie over de achtergronden en de inhoud van het wetsvoorstel is te vinden in het Verslag lezing "Afschaffing enkele-feitconstructie".

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen