Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Beleid

Doelstelling

De Stichting Menno Mulder Fonds is opgericht om kleinschalige activiteiten financieel te ondersteunen. De activiteiten dienen verbonden te zijn met de christelijke lhbt [lesbische, homo, biseksuele, transgender] organisaties en groepen. De doelgroep beperkt zich niet tot Nederland, maar de ondersteuning kan ook elders plaatsvinden, mits de referenties voor het bestuur van de stichting voldoende zijn.

Beleid

  • De Stichting werft gelden onder donateurs. Dit kunnen particulieren zijn, maar ook organisaties die een (financiële) bijdrage willen leveren aan het emancipatiewerk binnen christelijke kring.
  • Organisaties die een bijdrage wensen te ontvangen voor hun activiteiten dienen zich schriftelijk te wenden tot het bestuur. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een begroting, dekkingsplan en minimaal twee referenties.
  • De Stichting streeft er naar het vermogen zodanig op te bouwen dat er een verantwoorde verhouding is tussen de ter beschikking te stellen gelden op enig ogenblik en de verwachting op middellange termijn.
  • Het vermogen van de Stichting wordt uitsluitend ondergebracht op een rente dragende bankrekening.
  • De Stichting betaalt nimmer beloningen aan bestuursleden. Alleen kosten gemaakt ten behoeve van het werk van de Stichting worden vergoed.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen