Aansluiten bij LKP?

De bij het LKP aangesloten organisaties laten een grote diversiteit zien. Juist om en ter wille van deze diversiteit zal het LKP nieuwe groepen nooit a priori uitsluiten.

Inhoudelijke visie LKP

Een inhoudelijk belangrijk uitgangspunt voor het LKP is de op bijbelse beginselen gefundeerde onmogelijkheid de homoseksuele oriëntatie te scheiden van de homoseksuele praktijk. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo heeft God de mens bedoeld, als heel schepsel. Als een groep moeite heeft zich te verenigen met dit standpunt, dan acht het LKP het wijs de groep te adviseren om nog eens goed over aansluiting bij het LKP na te denken.

In gesprek

De vraag die tijdens een op het advies volgend gesprek centraal staat, is of een situatie waarin beide organisaties daadwerkelijk en optimaal van elkaar kunnen profiteren, haalbaar kan worden geacht. Mocht aansluiting door de nieuwe organisatie toch wenselijk worden geacht, dan zal in dit gesprek duidelijk worden gemaakt dat dit niet kan leiden tot een verandering van het LKP-standpunt in dezen.